Hedersredaktion
 

Albas hedersredaktion är ett uttryck för tidningens strävan att bygga broar mellan kultur, vetenskap och samhälle. Hedersredaktörerna ger sitt stöd för viljan att utveckla kunskapssamhället, men de har naturligtvis sina egna definitioner och analyser om detta.

Det ska också poängteras att den förnämliga församlingen inte representerar något organisation eller företag - detta är en ren personlista. Förhoppningsvis växer listan ytterligare något med tiden.

  POLITIK  
  Kerstin Alnebratt (s), kommunalråd i Göteborg
  Eva Flyborg (fp), riksdagsman från Göteborg, ledamot i riksdagens IT-råd
  Helejna Larsson obunden, ledamot i IT-delegationen
  Cecilia Malmström (fp), delegat i EU-parlamentet
  Sten Svensson (m) politiker, tidigare representant i Nordiska rådet
  MARKNAD  
  Rune Gustafsson tidigare förbundschef i Göteborgsregionens kommunalförbund
  Bert Inge Hogsved VD för dataföretaget Hogia, Stenungsund
  VETENSKAP  
  Bo Dahlbom professor i informatik, ledamot i Göteborgs universitets datadelegation
  Guy Heyden Professor emeritus i odontologi, skapare av Kosterhälsan, tidigare dekanus för tvärvetenskapen vid Göteborgs universitet
  Jan Hult professor emeritus i hållfasthetslära vid Chalmers. Medarbetare i Nationalencyklopedin
  Sven-Eric Liedman professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
  Tuija Lindström professor i fotografi, Göteborgs universitet 
  Anders Ulfvarson professor i marin konstruktionsteknik på Chalmers, var tidigare ersättare för rektor i västsvenska rektorsgruppen
 
 
 [TILLBAKA]