Ungdomarna vill ha svar!

Diskussioner om ett ungdomens hus började för omkring åtta år sedan. I juni 1994 tog kommunstyrelsen ett beslut om att det skulle ligga i Tullpackhuset. På senhösten samma år fick ungdomarna tillgång till lokalerna. Men redan i februari 1995 började utredningen om huruvida Ungdomens hus skulle få vara kvar.
Ungdomens hus är menat som ett ställe där ungdomar kan träffas på fritiden och ägna sig åt olika slags aktiviteter. De har nyss öppnat ett stort och fint kafé där ungdomarna själva får vara med och arbeta. De har också mängder av annan verksamhet. Bland annat kan man lära sig att måla dekorer på väggar.

En annan aktivitet, den som dragit mest folk till Packhuset, är Göteborgs raveorganisation (Gro) som hyrt lokalerna på helgen för att driva klubben "Planet" (senare "Alien"). Det var en klubb som spelade teknomusik för ungdomar som ville vara uppe hela natten och dansa. De hade bra kontakt med polisen, och ett fint samarbete tills politikerna kom på att de inte ville ge Ungdomarna på Packhuset något hyreskontrakt. Det resulterade i att samarbetet med polisen bröts och Gro ordnade sina fester på ställen där polisen inte längre kunde ha någon kontroll.

Charlotte Kopp och hennes medarbetare i Gro är bara en av alla de organisationer som blivit drabbade av politikernas beslut om nedläggning av Ungdomens hus. Som mest var det 30 olika organisationer och projekt som höll till i Packhuset. De flesta har nu blivit tvungna att flytta på grund av alla brutna löften från politikernas håll.

Läskig nonchalans
Marie Conrad, anställd på en halv projektledartjänst i Packhuset, säger till GP att hon tycker att politikerna har visat en "läskig nonchalans" mot dem på Packhuset. De bjöd in flertalet politiker för att visa dem vad det var de tog beslut om, inte en enda kom. Det är oroväckande att kommunledningen tycks undvika debatt i frågan.
-Jag förstår att ungdomarna känner sig lurade, säger kulturkommunalrådet Kerstin Alnebratt (s) som ungdomarna haft bra kommunikation med hela tiden. De frågade Alnebratt om det var för att det var ungdomar det handlar om som det inte kan ges klara besked.

-Det är en svår fråga. Naturligtvis ligger det något i det. Jag var ju inte med när beslutet om Tullpackhuset fattades. Det är kanske så att politiker inte förstår att ni är annorlunda än de var för 30 år sedan. Dessutom är ni snälla, det är nog lättare att hantera svåra ungdomar.
Alnebratt är imponerad över att de är så konstruktiva, sansade och öppna.

Årets svek
Årets svek -95 löd: "Ungdomens hus får inte vara i Packhuset". Det var inte länge sedan politikerna trumpetade för det nya allaktivitetshuset. Men, de hade tydligen glömt att fråga Göran Johansson.
Trots tidigare beslut om att Ungdomens hus skulle få finnas kvar, försvårar Göran Johansson arbetet. Han håller inne utlovade pengar och har nu slutligen sett till att förvisa Ungdomens hus till Rosenlund. En förflyttning av Ungdomens hus skulle betyda kostnader upp till 200 miljoner kronor för upprustning och ombyggnad.

En annan lokal som varit uppe till diskussion är Gamla Latin på Hvitfeldtsplatsen, men de lokalerna är alldeles för små för alla aktiviteter som bedrivs i Ungdomens hus. Det är konstigt att politikerna inte kan bestämma sig för hur framtiden ska se ut, det var ju de som öste lovord över det nya allaktivitetshuset.

Tecken på feghet
Cecilia Nilsson, förbundsledamot i Liberala ungdomsförbundet, är förbannad och säger att socialdemokraternas beslut om att slänga ut ungdomarna från Packhuset är bedrägeri och ett tecken på feghet. Hon tycker också att Göran Johansson ger oss signaler om att vi är för lite värda för att vistas i samma hamn som alla fina turister och operagäster. Hur värdefull känner man sig när man blir förvisad till "Göteborgs bakgård", som hon kallar Rosenlund.

Lars Eriksson, ordförande i Göteborgs SSU-distrikt, reagerade starkt på Nilssons påhopp. Han menar att hon är dåligt påläst eller leker med ord.
Hon lägger, enligt Eriksson fram småaktiga argument mot den socialdemokratiska politiken.

Glädjande nyhet
En glädjande nyhet till ungdomarna i Packhuset , är i alla fall att Folkpartiet vill hålla liv i Ungdomens hus. De föreslår att stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och fritidsnämnden gemensamt ska ge pengar till verksamheten.
Fp menar att Ungdomens hus behövs nu när arbetslösheten är stor och dagens ungdomar föredrar att hålla till inne i centrum. Nu gäller det bara att hålla tummarna för att kommunstyrelsen går med på förslaget!

text: ÅSA ARVIDSSON


Tillbaka till föregående sida

"Dags att packa ihop"! Så lät det socialdemokratiska beskedet för mer än ett år sedan. Sen dess har beskeden varit många för ungdomarna. Ska de få ha kvar Ungdomens hus eller inte?