Ökad polarisering i morgontidningsläsningen

Tema: Det nya medielandskapet

Att göra framtidsscenarier är svårt. Mycket svårt. Ofta görs förutsägelser inför lanseringen av olika produkter, dvs innan de ens kommit ut på marknaden och det är alltför många faktorer att ta hänsyn till för att det ska vara möjligt att förutspå hur framtiden kommer att te sig. Ett tydligt exempel är lanseringen av mobiltelefoner, där forskare främst såg dess potential för räddningspersonal, vilket var en mycket rimlig bedömning eftersom man tänkte sig att dess främsta funktion var att användas som just telefon. Att den skulle få den spridning och de användningsområden som den har fått kunde ingen försäga vid dess lansering (se t.ex. Carey & Elton, 2010). Men man kan naturligtvis göra förutsägelser också för produkter som redan finns på marknaden och fundera i termer av hur deras fortsatta liv kommer att gestalta sig. Ekonomer gör ofta det. Det är också vad vi avser att göra här. Läs mer

Astronauten som inte fick landa

Tema: Det nya medielandskapet

Recension av en pjäs av Bea Uusma Schyffert
Dramatisering: Emma Broström
Premiär på Backa Teater 2 september 2011 Läs mer

Ständigt uppkopplad och uppdaterad

Tema: Det nya medielandskapet

Olika former av medier har under lång tid utgjort en central del i svenskarnas vardagsliv. Det talas om att vi lever medieliv eftersom vi inte bara använder medier, men rentav lever ett liv i medier, eftersom medierna blivit en självklar del av vardagen (Deuze, 2009; 2011a; 2011b). Detta hänger samman med att alltfler medier har blivit mer personliga och mer portabla. Läs mer

Tar diskussioner på allvar

Tema: Det nya medielandskapet

Detet. Jaget. Överjaget. T.o.m Självet och Varat. Den freudianska Berättelsen är full av topografiska begrepp, ett slags ”inre instanser” vars substans inte kan prövas och vars definitioner snabbt blir alltmer utflytande i fackpressen. Läs mer

Kaotisk filminspelning hos Hammarén

Tema: Det nya medielandskapet

Slafsigt skriven rapport här, men mötte regissören, begåvningen, personligheten, röksvampen, som skall göra hammarénbokbaserad långfilm. Jag kommer fram i tid till Skatudden, han kommer med vikingfärjan. Läs mer

Vackra bilder av döden

Tema: Det nya medielandskapet

Lennart Sjögrens Ur människovärlden 2008 var en av de svartaste böcker jag läst, med stor desperation över ondska och död. Nu i Den stora munnen (Bonniers) är tonen dämpad och språket renat till stark avklarning inför Döden, vårt viktigaste och svåraste litterära tema vid sidan av kärleken. Hur säga något väsentligt om döden som inte redan är sagt? Läs mer

Inte glömma men heller inte gömma

Tema: Det nya medielandskapet

Det närmar sig hundra år sedan Adolf Hitler gav ut sin mytomspunna kampskrift Mein Kampf. Alltsedan krigsslutet har den bayerska förbundsstaten hävdat rättigheterna till boken och att den inte ska få ges ut. Men är inte det ett förhållningssätt som har blivit utdaterat i dagens nätverkssamhälle? Läs mer

Giftig drift med kungahuset

Tema: Det nya medielandskapet

Det finns ett slags tycka synd om-inställning när det gäller kungen och hans snedsteg i moraliska och politiska ärenden som jag tycker är väldigt omotiverad. Hans dokumenterade och allom bekanta enfald används som ursäkt och förklaring när han gör bort sig, man vill se det som att han inte har kapaciteten att rätt värdera sina egna åsikter eller inse konsekvenserna av sina handlingar. Att han heller inte ”kan hjälpa” att han föddes till sitt uppdrag och sin sociala ställning får också tjäna som argument för att han inte helt och hållet kan hållas ansvarig för vad han gör. Som om inte en vuxen människa själv skulle kunna ta initiativ till att förändra en situation som är besvärande både för honom själv och för landet. Läs mer

Carl Larsson under luppen

Tema: Det nya medielandskapet

Carl Larssons bilder från Sundborn, dessa emblem för svensk bondeidyll, dessa nationalromantiska bekännelser. Inte konstigt om man idag som Larssons biograf söker något slags motbild: tiden i Sundborn innebar också problem, bilderna gjordes under inre motstånd, något sådant. Läs mer

Tranströmer behåller gåtan

Tema: Det nya medielandskapet

I min barndom träffade jag inte sällan Stig Kassman, till hälften anställd frilansskribent på äventyrstidningen Levande Livet, där min far gjorde de flesta omslagen. Han blev med tiden uppskattad barnboksförfattare. Läs mer