Religiös skugga över Amerika

Frågan om rätten för personer av samma kön att ingå äktenskap har blivit riktigt segsliten. I regeringen finns en klar majoritet för förslaget, men det finns också ett motstånd som inte låter sig övervinnas med vanlig demokratisk argumentation eftersom det är religiöst förankrat och bygger på Bibelns utsagor om vad äktenskapet är, en förening mellan man och kvinna. Detta är det kristdemokratiska partiets hållning, och den låter sig inte ändras. Läs mer

Att läsa och läsa om

Sanningen bor någonstans längs vägen mellan min livslögn och era fördomar. Tanken landar i mig när jag slår igen pärmarna och blir sittande med ögonen fästade ut genom tågrutan på det förbipasserande lappländska fjällvidderna. I Torgny Lindgrens senaste bok Nåden har ingen lag löper förhållandet till sanningen bokstavligen som en eld genom bokens tre, delvis sammanflätade, historier. Eller kanske snarare: en hel mängd av förhållanden skissas till en ännu större mängd sanningar. Störst av allt – synes Lindgren resonera – är inte sanningen, utan Berättelsen. För vad han visar i alla de tre historierna är att man kan leva utan det förra, men svårligen utan det senare. Och hur sanningen förhåller sig till Berättelsen är en minst sagt komplex historia, vilket Torgny Lindgren visar med ett språk som får det att hissna i mig som läsare. Läs mer

KORPEN

Göteborgs Stadsteater, Stora Scenen premiär 2008-04-19
Manus Edgar Allan Poe bearbetat av Sven-Åke Gustavsson
Regi Sven-Åke Gustavsson
Scenografi Clive Leaver
På scenen: Carina Boberg, Per-Anders Ericson, Ashkan Ghods, Åsa-Lena Hjelm, Carina M Johansson, Johan Karlberg, Henrik Myrberg, Ann Persson, Ruth Vega Fernandez, Freddie Wadling
Musik Lou Reed, The Alan Parsons Project, Rammstein, Per-Anders Ericson.
Musiker: Max Flövik, Ian-Paolo Lira, Josef Rhedin, Sanna Sikborn Erixon. Läs mer

Svårast för små barn

Myterna om hur barn lär sig ett främmande språk är förledande och seglivade. Äldre barn lär sig lättare än yngre barn, tvärt emot gängse uppfattning. Läs mer

Evolutionen och det kollektiva

Livet bygger på samarbete. Vi människor samarbetar i samhällen medan fiskar och andra djur såsom fåglar och gräshoppor samarbetar i flockar. Grupper av djur visar sig skapa komplicerad dynamik som inte nödvändigtvis beror på individernas komplexitet utan istället beror på de enkla interaktioner som uppstår mellan individerna. Gruppdynamiken har alltid varit viktig i naturen. Man talar om att grupperna och själva samarbetet inom grupperna är självorganiserade, alltså att det kan uppstå samarbete och komplicerade strukturer genom enkla medel. Man tänker sig att evolutionen använt sig av detta för att skapa den biologiska mångfald vi ser i dagens natur. Den stora utmaningen i dagens forskning ligger i att finna de underliggande strukturerna hos det kollektiva och dess självorganiserande egenskaper. Läs mer

Svenska ur rumänskt perspektiv

Till min lycka – eller kanske inte – ordnade Gud att jag blev duktig på bara några saker: att laga mat, att spela rumänsk folkmusik på ”taragot” (gammal rumänsk blåsinstrument) och på att, lätt, lära mig olika främmande språk. Läs mer

Vem ska bestämma om regional kunskapsutveckling?

Just nu kokar det friskt ute i de svenska regionerna. Vågorna märks också på den nationella nivån och emellanåt även ute på de lokala arenorna. Stor uppmärksamhet har exempelvis den nationella debatten kring moderaternas många utspel fått. Samma sak gäller medias spekulationer kring vad regeringens processledare Jan-Åke Björklund egentligen gjort då han besökt samtliga län för att prata regioner och regionalisering. Från lokalt håll har enskilda debattörer ställt sig frågande inför hur det ska gå med de mindre sjukhusen och det demokratiska inflytandet när avstånden till beslutsfattarna riskerar bli längre. Läs mer

Mina brutna språk

Som 6 åring började jag skolan och fick lära mig skriva och läsa på persiska. Persiskan var inte det språk som jag hade lärt mig av min mor. Det var förstås inte en lätt uppgift, men med tiden lärde jag mig persiskan som om det vore mitt modersmål. Inlärningen av persiskan skedde spänningslöst och parallellt med inlärningen av mitt modersmål. De förstärkte varandra. Läs mer

Språkliga förskjutningar följer makten

Min farmor, som var född i slutet på 1800 talet hade ett orangeri, det kallades aldrig för något annat och var ett svårt ord för barn och jungfrur att lära. Läs mer

En huvudbonad och ett språk i förändring

Keps – Det var allt SMS:et innehöll. Ett något udda svar på en rättfram fråga om det passade att ses klockan nio utanför Biopalatset. Det tog mig en stund att fundera ut, men till slut insåg jag att kusinens svar var av det jakande slaget – och mycket riktigt, vid utsatt tidpunkt träffades vi utan vidare missöden. Läs mer