Låt inte politisk retorik stoppa regionaliseringen

Under de gångna veckorna är det många som ifrågasatt varför vi överhuvudtaget skall lägga energi på att lämna in remissvar på Ansvarskommitténs förslag. De utspel regeringens företrädare gjorde under försommaren har av många tolkats som att kommitténs arbete redan är förpassat till papperskorgen. Det vore olyckligt om detta centrala inspel, där man säger sig försvara underifrånperspektivet, skulle begränsa viljan att engagera sig i remissarbetet. Läs mer

Ny tidning för språkintresserade

Inte länge sedan alls tillhanda kom Tidningen Kulthören till. Nu har vi särpräglade Språktidningen i tur och tryck. Hur helst, den är lite så där si som så, lovvärd till idé, det är kanske dagens välsignelse med en enkomtidning om svenskan och språkfrågor i tiden, men den slår lite ner av ganska glättigt, spretar i ämnen, leker där var sandlådan är för närmsta ögon, som det verkar, snärtigt mer än helt mättande, näringsgraden låg, det tycks inte heller så mycket i den, trycks inte så mycket i den trots sidor, å andra sidan är det få (snarast inga) tidningar där man har att kräva ett just för sig av lämpligt innehåll om önskeläsningens god suck. Läs mer

Gratis e-böcker från Alba

Publicering av böcker exklusivt för nätet ökar i omfattning. På Alba räknar vi med att fylla på lagret med en eller några titlar om året. Vi önskar en givande läsning! Läs mer

Vilka män tolkar den nya urbaniteten bäst?

Det talas mycket om stil i dag. Nyss har vi fått ett radioprogram i självaste Sveriges Radios P1 som heter just Stil. Intresse för stil förknippas ofta med homosexuella män. Men det sägs bli allt viktigare för andra män. Inte bara på fritiden utan också i arbetslivet. Läs mer

Den närvarande pappan

Intresset för faderskap och fäder har fluktuerat över tid, framstegsoptimism har blandats med pessimism och uppgivenhet. Trots att ”pappamånaderna” har inneburit att fler män tar ledigt från sina arbeten för att stanna hemma under en längre period med sina spädbarn, finns det hos vissa debattörer och forskare en otålighet över att utvecklingen går så långsamt. Samtidigt finns det mycket som tyder på att det faktiskt ägt rum betydande förändringar och omvandlingar av faderskapet. Läs mer

Voors når inte till djupet av själen

Iris man Fredrik och dottern Elin drunknar på isen en töande dag i mars. Det är ett fruktansvärt tema, en fruktansvärd händelse för huvudpersonen att utsättas för. Ändå känner jag det inte. Som läsare kan jag stå oväntat oberörd. Läs mer

Manlighetens paradoxer

Modern manlighet är i ständig omvandling. Naturligt nog gäller detta också för den genusteori som försöker förstå dessa föränderliga former att skapa kön. I antologin Manlighetens omvandlingar (2005) gör ett antal forskare nedslag på olika platser i detta föränderliga manlighetsbygge. Läs mer

Rambo på reträtt

En riktig man är beredd att offra sitt liv för sitt land. Den synen har varit grundstenen för den allmänna värnplikten i Norden. Men innan värnplikten infördes var kopplingen mellan manlighet och krig inte lika stark. Frågan är om cirkeln håller på att slutas några sekel senare. Läs mer

Teknikbegär ristat i manlig kropp

Teknik är ”hett”. Antalet mobiltelefonabonnemang överstiger idag antalet invånare i Sverige. Tekniken har blivit personlig med mp3-spelare, digitalkameror och iPod:s. Tekniken har också flyttat in i hemmen. I många hushåll finns både tv, dator, trådlösa nätverk och DVD-spelare. Reklam från de stora hemelektronikkedjorna väller in genom brevinkasten och när tyska Media Markt öppnade sina första butiker i Sverige ringlade köerna långa. Läs mer

Inspirerande om motstånd

Det här är en biografi om civilkurage.
”Herr Hitler är en förolämpning” stod att läsa i Göteborgs Handels- och Söfartstidning fyra dagar efter att den österrikiske vicekorpralen tillträtt som rikskansler 1933. Läs mer