Manlighetens paradoxer

Modern manlighet är i ständig omvandling. Naturligt nog gäller detta också för den genusteori som försöker förstå dessa föränderliga former att skapa kön. I antologin Manlighetens omvandlingar (2005) gör ett antal forskare nedslag på olika platser i detta föränderliga manlighetsbygge. Läs mer

Rambo på reträtt

En riktig man är beredd att offra sitt liv för sitt land. Den synen har varit grundstenen för den allmänna värnplikten i Norden. Men innan värnplikten infördes var kopplingen mellan manlighet och krig inte lika stark. Frågan är om cirkeln håller på att slutas några sekel senare. Läs mer

Rom (10)

Bild Anders Petersen

Anders Petersen är en av landets mest kända fotografer, med flera fotoböcker på sitt samvete. Han har även varit professor vid fotohögskolan i Göteborg. Dessutom är han hedersredaktör i Alba och vi visar en ny bild i varje nummer. Läs mer

Inspirerande om motstånd

Det här är en biografi om civilkurage.
”Herr Hitler är en förolämpning” stod att läsa i Göteborgs Handels- och Söfartstidning fyra dagar efter att den österrikiske vicekorpralen tillträtt som rikskansler 1933. Läs mer

Teknikbegär ristat i manlig kropp

Teknik är ”hett”. Antalet mobiltelefonabonnemang överstiger idag antalet invånare i Sverige. Tekniken har blivit personlig med mp3-spelare, digitalkameror och iPod:s. Tekniken har också flyttat in i hemmen. I många hushåll finns både tv, dator, trådlösa nätverk och DVD-spelare. Reklam från de stora hemelektronikkedjorna väller in genom brevinkasten och när tyska Media Markt öppnade sina första butiker i Sverige ringlade köerna långa. Läs mer

Ännu ett svenskt lik i garderoben

Frågan om vad det är som håller samman ett samhälle är klassisk och egentligen mycket svår att besvara. Man kan peka på gemensamma institutioner, ett språk att leva i, en stabil rättsordning med förankring i allmänt utbredda värderingar och en inte så lätt definierad upplevelse av gemenskap som är stark nog att överskrida klassgränser och andra sociala motsättningar. Läs mer

Djupdykning i själen

Så jag dök ned i djupet. Blev deprimerad. Sen dess har jag kämpat för att komma upp till ytan. Läs mer

Elegant spel på olika tidsplan

Det finns en egendomlig mekanik i den litterära framtidsskildringen. Är den ljus och lovande, utopisk, blir den också stillastående och ohyggligt trist. Det beror förstås på att den ger sig ut för att skildra ett slutligt utvecklingsstadium där allt är harmoniskt och fungerar väl. Stagnationen föder sin egen fasa. Mycket mer spännande och socialt och litterärt intressant är den mörka framtidsbilden, dystopin, där det mesta gått åt skogen, om det nu finns någon skog, och samhället urartat till en grym djungel eller ett av dödlig ordentlighet präglat system som i George Orwells 1984 eller Karin Boyes Kallocain. Läs mer

En 80-talists svar på Ulf Lundell

Att vara 80-talist

Min generation, 80-talisterna, har hittills inte utmärkt oss på något utomordentligt sätt. Ur samhällsnyttoaspekt är vi ingenting annat än en generation av bölder på den i övrigt mindre och mindre hälsosamma samhällskroppen. Vi vet om det, men vi bryr oss inte. Läs mer

Låt inte politisk retorik stoppa regionaliseringen

Under de gångna veckorna är det många som ifrågasatt varför vi överhuvudtaget skall lägga energi på att lämna in remissvar på Ansvarskommitténs förslag. De utspel regeringens företrädare gjorde under försommaren har av många tolkats som att kommitténs arbete redan är förpassat till papperskorgen. Det vore olyckligt om detta centrala inspel, där man säger sig försvara underifrånperspektivet, skulle begränsa viljan att engagera sig i remissarbetet. Läs mer