En frimärkssamlares mödosamma vardag

Det är svårt att fånga samlarsjälen, universellt verkar den lierad med själva människan. Antropologer finner draget världen över, för överlevnad och i lyx. Finns det något som ändå utmärker frimärkssamlaren? Den utomstående kan ha svårt att förstå hur somliga blir så inbitna i filatelin, som egentligen är ett oändligt område, det är blott fantasin som begränsar. Ibland som det rentav blir av en existentiell tillvaro för filatelisten, långt mer än av en hobby. Vad som är så speciellt får vi inte svar på, och vill kanske inte utpräglat ställa oss den frågan, men kanske belyser vi lite om branschen med denna intervju med Manfred Stier. Läs mer

Om en okuvlig mäster Palm

Med den förstfödde på armen: Min son ska inte ha det som jag.
Det var på annandag jul 1881 som August Palm höll ett tal i Lill-Jansskogen i Stockholm, ett tal som ledde till att en arbetarföreningen bildades i Sverige. Därmed lades samtidigt grunden för fackföreningar och en mer aktiv kamp för allmän rösträtt. Ett drygt halvdussin år senare föddes det första arbetarpartiet. Läs mer

Pedagogiskt om ekonomikrisens mekanismer

Gillian Tett är utbildad socialantropolog, men arbetar som journalist för Financial Times. 2005 fick hon i uppdrag att bevaka utvecklingen på de globala kapitalmarknaderna och det var första gången hon kom i kontakt med finansvärldens mest abstrakta handelsvaror – derivatinstrument. De beskrivs ofta som oerhört komplicerade, men den grundläggande tanken är egentligen ganska enkel och här får vi hjälp att förstå dem. De är en teknisk lösning och amerikanska banker använde finansiella derivat till att frigöra resurser i bankkrisen. De sålde riskfyllda lån och använde sedan pengarna till att låna ut ännu mer pengar. Läs mer

Planering trots bristande språkstatistik

Tidigare i år kritiserade EU:s expertkommitté Sverige för att inte bedriva någon officiell statistikinhämtning vad beträffar regionala språk eller minoritetsspråk. ”Detta begränsar de svenska myndigheternas förmåga att planera och genomföra lämpliga åtgärder för skyddet och befrämjandet av dessa språk och gör det svårt för Expertkommittén att värdera om Sverige fullgör sina åligganden,” hette det i rapporten. Läs mer

Frimärkssamlandets årsringar

Visst var frimärksalbum fordom, framför allt de i läder, mycket stillfulla, gjordes av hantverk, nämnas kan t.ex. finländska Norma. Ännu lite längre tillbaka gjordes album av små firmor och var än mer i handarbeten och kunde vara påtagligt exklusiva och förhållandevis dyra. Läs mer

Hur får vänstern ny politisk kraft?

Om Vänsterpartiets ledning hade varit klokare än den är hade den tagit vara på den långa erfarenhet av att befinna sig i det politiska maktspelets centrum och det analytiska tänkande som Johan Lönnroth besitter. Läs mer

Homoerotisk konst i tung volym

En av Finlands genuinaste konstnärsbegåhvningar är signatören och legenden dr Tom of Finland, ni vet honom, en av landets stora, nej största söner världen över känd, åtminstone bland vissa, större än någonsin den där Runeberg eller Sibelius, numera större än Kekkonen, nästan större än Mannerhiem. Han är en grymt schicklig tecknare och grafiker. Läs mer