När sportmaskineriet börjar hacka

Fotboll: Det irrationella

[Det irrationella] I fotboll sägs det ofta att motivation slår klass. Att ett lag som har mycket att spela för slår alltid ett lag som har mindre att spela för. Man säger att kämpaandan är viktigast. Dessa påståendena är givetvis attraktiva och uppbyggliga för alla som strävar på i motvind och behöver känna ökad motivation. Läs mer

Konst och kreativitet i skogen

Alma Löv

De flesta förknippar konst med besök i någon storstad. Där finns också de festa konsthallarna och museerna. Men kreativitet kan uppstå var som helst, vilket konstprojektet Alma Löv är ett exempel på. Efter att ha legat i malpåse under några år återuppstår det under sommaren. Läs mer

Svensk historia på kanalen

Hjälmare kanal

Sverige var länge en viktig leverantör av råmaterial till Europa. Kanaler blev en del av väven för distribution av varor. Hjälmare kanal är landets äldsta ännu fungerande kanal. Från början skulle den bidra till att sammanlänka öst och väst. Idag kan man glida fram i ett tempo från en annan tid. Läs mer

En inre resa på yttersta packisen

Andrémuseet

Hostoriska skeenden är ofta svåra att tolka när de händer. Och efteråt kan man ha olika perspektiv. Nyfikenhet och upptäckarlusta hör förstås ihop, att komma till en plats där ingen annan varit har alltid varit lockande. Men vad får en man att fortsätta sin resa trots att han inser att uppdraget är omöjligt? Dagböckerna ger oss perspektiv Läs mer

Drivremmarna som kan prata

Hylténs Industrimuseum
Foto Stefan Svensson

Gnosjö är känt för sina entreprenörer och de många små mekaniska verkstäderna. J E Hyltén etablerade en metallvarufabrik på orten 1874 och personifierade det som kom att kallas gnosjöandan. Välkommen att kliva rakt in i industrialismens barndom. Läs mer

Slottet som gick upp i konsten

Wanås konst

Av Skånes alla slott sticker Wanås norr om Kristianstad ut som en ständigt växande plats för tillfällig konst och fasta installationer. Man skulle kunna säga att hela slottet ingår i en installation av sina egna omgivningar fyllda med nutida konst. Läs mer

Dansken som förändrar biologin

minivinjett.biologi

När det stora Hugo-projektet var i full gång vädrade reduktionisterna inom biologin morgonluft. Nu skulle äntligen ett stort antal sjukdomar spåras och avklädas sina genetiska koder och på sikt nedkämpas. Men ju längre projektet framskred desto mer ökade tvivlet på ett sådant synsätt. Läs mer

Tänk om naturen kan läsa!

Vinjett tema Biologi bortom generna

minivinjett.biologiDet är knappast så att någon del av naturen utom människan kan läsa Shakespeare. Men betyder det att naturen är stum, döv och blind? Naturen är full av signaler som har betydelse för hur den reagerar. Läs mer

Ytan biologens blinda fläck

Vinjett tema Biologi bortom generna

minivinjett.biologiDet biologiska livet styrs inte bara av DNA-spiralen och dess avläggare inne i cellen. Människans celler bildar en yta på runt 8 kvadrat-km. Tidigare har biologerna missat att intressera sig för en närmare studie av dess väsen. Läs mer

Naturens tecken uppstår i födelsen

Vinjett tema Biologi bortom generna

minivinjett.biologiLivets väsen kan två saker som inget förbiologiskt system tidigare lunnat: att förutse och att lära. Förklaringen har ingen fysisk skepnad för den ges av själva gränsytan mellan en biologisk enhet och dess omgivning. Läs mer