Ungas identitet förankrad i förorten

Omslag till Made in Backa

Visst påverkas alla av skriverierna om slagsmål, bilbränder och skottlossningar i förorterna. Men när pressen har åkt vidare finns de boende kvar. Vi har pratat med några tonåringar om hur de ser på livet i förorten Backa. Läs mer

Ljuset bakom den mörka bilden

Cyklande invandrarkvinnor

Jag står i rummet med journalisten från SVT. Det är dagen efter den tredje skottlossningen på kort tid i norra Biskopsgården men även dagen efter avslutningskonferensen som skulle visa upp alla goda krafter som Hyresgästföreningen jobbat tillsammans med under ett femårigt projekt. Läs mer

– Omflyttningar skapar dynamik

Temavinjett

När dagens förorter till Göteborg planerades, främst de i nordöstra delarna som Angered, Hjällbo och Hammarkullen, var tanken att de skulle ligga i anslutning till industriområden. Men hur blev det? Enver Ramirez ser ljust på förortens roll i samhället. Läs mer

Förortens avgörande vägval

Temavinjett

Storstädernas miljonprogramområden fungerar som membran mellan Sverige och en föränderlig och konfliktfylld omvärld. I Hammarkullen markerar de globala rörelserna en sida av sin samhälleliga närvaro. Läs mer

Hur förstår man en förort?

Temavinjett

Många kan hyfsat enkelt läsa av en stadsdel i centrum. Men förorterna ser ofta lite annorlunda ut. Hur läser man av livet här? Läs mer

Vidgat deltagande en nyckelfråga

Foto på Rasoul Nejadmehr

Foto på Rasoul NejadmehrVidgat deltagande har på senare år hamnat i fokus för den kulturpolitiska diskussionen. Meningarna går dock isär vad det betyder för innehåll och omfattning. Läs mer

Hur kan kulturen demokratiseras?

gatumusikant

För att demokratisera konst- och kultursektorn krävs att det finns en jämn representation, både av kulturlivets utförare och dess brukare. Utan en mångfald av de som utför och representerar kulturscenen kommer intresset och förtroendet för denna sektor inte att finnas bland alla grupper. Läs mer

Censur dold i administrativ språkdräkt

gatumusikant

Först klassade som skoltrötta och likgiltiga. Etiketterna varierar men stämpeln sätter sig på djupet. Nu medverkar flera av eleverna i ett läromedel för lärare, i boken ”Att inspirera skoltrötta”. Läs mer

Klass och kulturvanor undersökta

gatumusikant

Digitaliseringen bidrar till att skapa nya uttryck för kultur och påverkar samtidigt den gamla finkulturen. Men vissa delar av finkulturen är mindre benägna att möta dessa utmaningar än andra. Hur ser framtiden ut för finkulturen? Läs mer

Konserthuset – finkulturens sista bastion?

gatumusikant

Den typiske besökaren på konserthuset är närmast senior. Kommer den klassiska musiken långsamt att tyna bort, eller kan musiken nå fram till yngre lyssnare? Läs mer