Vidgat deltagande en nyckelfråga

Foto på Rasoul Nejadmehr

Foto på Rasoul NejadmehrVidgat deltagande har på senare år hamnat i fokus för den kulturpolitiska diskussionen. Meningarna går dock isär vad det betyder för innehåll och omfattning. Läs mer

Hur kan kulturen demokratiseras?

gatumusikant

För att demokratisera konst- och kultursektorn krävs att det finns en jämn representation, både av kulturlivets utförare och dess brukare. Utan en mångfald av de som utför och representerar kulturscenen kommer intresset och förtroendet för denna sektor inte att finnas bland alla grupper. Läs mer

Censur dold i administrativ språkdräkt

gatumusikant

Först klassade som skoltrötta och likgiltiga. Etiketterna varierar men stämpeln sätter sig på djupet. Nu medverkar flera av eleverna i ett läromedel för lärare, i boken ”Att inspirera skoltrötta”. Läs mer

Klass och kulturvanor undersökta

gatumusikant

Digitaliseringen bidrar till att skapa nya uttryck för kultur och påverkar samtidigt den gamla finkulturen. Men vissa delar av finkulturen är mindre benägna att möta dessa utmaningar än andra. Hur ser framtiden ut för finkulturen? Läs mer

Konserthuset – finkulturens sista bastion?

gatumusikant

Den typiske besökaren på konserthuset är närmast senior. Kommer den klassiska musiken långsamt att tyna bort, eller kan musiken nå fram till yngre lyssnare? Läs mer

Befria oss från kulturpolitiken!

gatumusikant

På förekommen anledning skissade jag för en tid sedan hur en sanningsenlig beskrivning av sånggruppen Röda Bönor kunde sett ut i en tänkt bidragsansökan – som utan dylikt understöd åstadkom en av sjuttiotalets riktigt stora progg-succéer: Läs mer

Kampen på Pennygången angår oss alla

Temabild

Är det rätt att låta privata och kommunala bostadsbolag lyxrenovera hela bostadsområden och samtidigt rasera de väl fungerande sociala strukturer som funnits i dessa områden? Är det rätt att göra stora förändringar utan att hyresgästerna ges ett stort inflytande? Läs mer

Ni ville vara hyresgästernas första val

Temabild

Du känner mig ganska så väl, vi har ju varit tillsammans sedan 2005, och jag måste säga att det har varit bra år. När du kom in i mitt liv så tog allt en ny riktning. Äntligen tänkte jag, någon som bryr sig om mig, vill mig väl och kommer stå med mig i vått och torrt. Läs mer

Hyresgäster offras för vinsten

Temabild

Tidigt på morgonen, i minusgrader och ymnigt snöfall, hade ett sjuttiotal personer samlats utanför Hyresnämnden i Göteborg. Främst var det boende från Pennygången. Även om kampviljan var påtaglig fanns det också en känsla av uppgivenhet. Läs mer

Min familj tvingades bort

Temabild

Jag bodde en gång på Pennygången – ett bostadsområde med charm. Det var unikt med sin blandning av människor, där den ena grannen inte var lik den andre. Här samsades jag och andra människor med olika inkomster och med olika etnisk bakgrund. Läs mer