Internationell politik19/07 23:16

Apropå Israels attacker på Gaza och terroriserande av palestinierna:

An honest Israeli Jew tells the Real Truth about Israel

/Kerstin

Politik/ekonomi12/07 17:55

Nu kan väl säga att den nyliberala drömmen om hur mycket bättre allt skulle bli i samhället om alla statliga och kommunala verksamheter privatiserades, inte har hållit. I verkligheten har det mesta blivit sämre i samtliga de verksamheter som staten har bolagiserat och sålt ut.

Vi hade en gång världens pålitligaste postservice. Så bolagiserades den och skulle gå med vinst – och vips fungerar den sämre och är inte alls lika pålitlig längre. Vi prenumererar ex. på ETC, som kommer ut fem dagar i veckan numer och skickas till oss med posten. Ibland kommer ingen alls, ibland kommer fyra nummer på en gång.

Vi hade en bra järnväg med tämligen pålitliga avgångar och ankomster och med mycket få olyckor. Idag har vi inte det längre. Tågen kommer lite hur som helst, de spårar ur eller måste ställas in. Vad man får betala för en resa verkar vara rena slumpen. Servicen på tågen är borta.

Apoteken var fantastiska med brett sortiment och bra service. Så såldes stora delar av dem ut och plötsligt finns det bara mediciner som säljs i stor skala på de privata apoteken och man måste resa runt till många apotek för att försöka få tag i den medicin man behöver. Människor på landsbygden riskerar att bli helt utan apotek och att få resa miltals för att hämta ut sina mediciner.

Vi hade en ganska bra skola en gång, som har blivit allt sämre med allt sämre resultat de senaste 10-15 åren. Dessutom är skolorna segregerade idag och det är en stor samhällsförlust i och med att barn numer bara träffar andra barn med samma bakgrund som de själva. Skolan klyver samhället istället för att ena det, som den gjorde förr.

Vården har också tagit mycket stryk, med nedskärningar av personal och med allt kortare tid för patienterna. Städningen på sjukhusen är satt på undantag vilket förorsakar allvarliga risker för patienterna, liksom läkares och sjukvårdspersonalens tidsbrist.

Det byggs inte längre i kommunal regi, varför vi har skriande bostadsbrist i storstadsområdena. Människor tvingas låna stora belopp för få någonstans att bo, vilket minskar konsumtionen och därmed minskar antalet arbetstillfällen.

När man skurit ner på personal och dessutom sänkt löner för stora löntagargrupper har man förlorat de anställdas lojalitet och arbetvilja. Postanställda, liksom SJ-anställda och troligen även televerkare var otroligt lojala mot sin arbetsgivare och gav allt för att verksamheterna skulle fungera så bra som möjligt. Med den nya politiken, som kan sammanfattas som en politik för att djävlas maximalt med de anställda, tappar människor lusten att ge allt i sina arbeten. De arbetar helt enkelt inte mer och bättre för att man sparkar på dem. Möjligen försöker lärare och vårdpersonal slita vidare hur mycket sämre det än blir på deras arbetsplatser, helt enkelt för att de ser dem som drabbas om jobben inte blir gjorda. Lärare känner med sina elever, vårdpersonal med de sjuka. Och vem vet, kanske just de här kategorierna biter ihop så mycket de kan och sliter vidare för att de i hög utsträckning är kvinnor, som tycks ha låg fallenhet för att protestera och som ofta är mycket stresståliga.

Nu går det käpprätt åt skogen med Sverige alltså. Skolelever prestarar allt sämre, infrastrukturen börjar vittra sönder och det blir dyrt för samhället, vare sig man struntar i detta eller inte.

I och med att kapitalägare har lagt ut alltmer av den industriella verksamheten i länder med billigare arbetskraft, där folk tvingas slava ännu värre, förlorar samhället också kunskaper. Vem kan sköta ett väveri när alla väverier är borta? Vem kan tillverka annat när tillverkningen inte längre sker i Sverige. Och inte minst, vem ska kunna utveckla maskiner och förbättre produktionen när den inte längre ligger i Sverige? Om man på allvar inbillar sig att vi ska behålla spetsverksamheterna i Sverige när all industri har försvunnit, och vi bara använder Asien som producenter, så bedrar man sig.

Kort sagt, dagens politik är rent vanvettig på lite sikt och predestinerar Sverige för att bli som vilket annat råvarulevererande U-land som helst i framtiden.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia25/06 12:01

Manufacturing Dissent: The Truth About Syria

/Kerstin

Internationell politik&Massmedia20/06 20:26

The Fall of Iraq – What You Aren’t Being Told

Slutligen: Glad midsommar till alla oss som inte berörs av krigen – ÄN.

/Kerstin

Alliansfusk/lögner&Kvinnor/feminism&Politik/ekonomi15/06 00:00

En film om vad Alliansen sade inför 2006 års val och hur det blev:
Reinfeldts Sverige – siffror och berättelser från ett förändrat land

Jag vet vad jag förlorat på denna regering.

Man kan jämföra dagens situation med vad Reinfeldt sade om oss svenskar för 20 år sen:

Fredrik Reinfeldt “Svenskarna är mentalt handikappade!”

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia02/06 16:02

Här en ganska lång intervju med Lavrov, Ryssland utrikesminister, om Ukraina. Det är alltid nyttigt att höra båda sidor.

När jag hör Lavrov ser jag samma mönster i Ukraina som tidigare i Libyen och i Syrien. De s.k. oppostionella, eller väststyrda, USA/Nato/EU-styrda. nickedockorna vägrar att följa alla beslut eller internationella överenskommelser om att upphöra med stridigheter. I kulisserna smyger amerikanska sändebud omkring och vi kan vara ganska säkra på att de beordrar eller uppmuntrar sina nickedockor att strunta i överenskommelserna och fortsätta med sin våldsutövning.

Lavrov: Americans are not ready to admit they cannot run the…

(Om filmen försvinner här, sök på YouTube med rubriken ovanför filmen. Ofta ligger den på något annat ställe där den kan ses.)

/Kerstin

Länkar:
- Nytt världskrig på gång – bryt tystnaden, Joh Pilger, Jinge.se 2/6 2014

Ej kategoriserad&Infrastruktur&Internationell politik22/05 00:21

Här talar Paul Steigan, på Fredssamtal i Degerfors, om världens beroende av olja och om Norges nya roll i världen. Mycket intressant, för att inte tala om chockerande.

Kampen om jordens energiresurser, del 6 av 6

Vad Steigan säger om Norges “medlemskap i EU, gäller för Sveriges medlemskap i Nato. I båda fallen visar våra politiker att det inte är mycket bevänt med våra demokratier längre.

/Kerstin

Internationell politik&Massmedia21/05 16:36

Jag rekommenderar idag läsning av Stefan Lindgrens utmärkta genomgång av vad som hänt och händer i Ukraina. Där får man veta sådant som våra stora media nogsamt förtiger:

Stefan Lindgren: Ukraina mellan stormakterna, Fib Kulturfront 20/5 2014

/Kerstin

Länkar:
Offerättlingarnas högfärd, Stefan Lindgren, 8 dagar 20/5 2014
- US, NY Times caught faking Russia forces in Ukraine, Jim W. Dean, Press TV 21/5 2014
- Upprop för freden säg nej till Nato, Nwt.se, insändare från “Nordiska Fredssamtal i Degerfors 2014″ , 21/5 2014 (Upprop antaget enhälligt vid Nordiska Fredssamtal i Degerfors 2014.)

Politik/ekonomi&Politik/EU06/05 16:21

Jag lägger här in en artikel i sin helhet, skriven av Jan Öberg och publicerad på bloggen  TFF/Associates & Themes Blog. Artikeln är också publicerad på engelska på flera siter, bl.a. på Global Research. Artikeln är översatt till svenska av  Erik Göthe. Detta är en viktig artikel som behandlar ett område som svenska politiker i stort sett hållit hemligt för oss svenskar.

TFF PressInfo: Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

PostDateIcon May 4th, 2014 | PostAuthorIcon Author: Jan

Av Jan Öberg
Dr.hc., direktör för TFF
4 maj 2014

Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk

• Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit vridit Sveriges politik 180 grader.

• Dessa grundläggande förändringar inleddes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och har genomförts praktiskt taget utan offentlig debatt.

• Omsvängningen till interventionism, militarism och USA/Nato på alla områden har planerats gradvis, i smyg och ohederligt – kort sagt på ett sätt som är ovärdigt en demokrati.

• Denna elit är mer lojal mot Bryssel och Washington än mot svenskarna.

• Om din bild av Sverige är att det är ett progressivt, förnyande och fredsfrämjande land med global inställning som försvarar folkrätten så är den – tråkigt nog – föråldrad.

Hur Sverige har förändrats

Sverige är inte längre neutralt och det är bara formellt alliansfritt; det finns ingen mer närstående bundsförvant än USA/Nato. Landet har upphört att utveckla en egen politik och positionerar istället sig inom ramen för EU och Nato. Landet bidrar inte längre med betydelsefullt nytt tänkande – det sista var Olof Palmes kommission om gemensam säkerhet (1982).

Sverige har inte längre någon nedrustningsambassadör, betraktar inte FN som viktigt och har inte en enda svensk bland FN:s blå hjälmar. Ingen av Sveriges toppolitiker ställer sig till förfogande som medlare i internationella konflikter.

Kärnvapenavrustning står långt ner på dagordningen, problematisk som den är för ett land som aspirerar på Nato-medlemskap. Men en sak är oförändrad: Sverige förblir världens största vapenexportör per capita.

Sverige bidrar inte längre till att skydda mindre stater genom att hålla fast vid folkrätten. De svenska eliterna stödde helhjärtat bombningarna av Serbien/Kosovo. De tyckte – även under socialdemokratisk ledning – att de massdödande sanktionerna mot Irak och ockupationen var lämpliga.

Eftersom Sverige inte lagligt kan exportera vapen till ett land som befinner sig i krig men har nära militärteknologiskt samarbete med USA, beslutade Sveriges riksdag att göra undantag för USA.

Sverige stödde förstörelsen av Libyen och deltog där med sina flygplan, dock endast för spaningsuppdrag, inte bombningar.

Sverige stödde inte det planerade kriget mot Syrien men yppade inte heller någon hörbar kritik mot det stöd från västvärlden till enbart den militanta oppositionen, däribland sådan tillhörande Al-Qaeda.

Carl Bildt

Sveriges utrikesminister Carl Bildt uppträder huvudsakligen som utomorentligt välinformerad resande och bloggare i internationellla angelägenheter som inte tycks vilja slösa alltför mycket av sin dyrbara tid på att vara minister. Och när han gör det är han inte känd för att rådfråga många omkring sig.

Det skulle kunna vara en anledning till att hans kommentarer om olika händelser ofta ger upphov till underhållande uppmärksamhet från massmedierna. Om man som Bildt jämför Ukrainas förre president Janukovitj med Norges Quisling och därmed jämställer Putin med Hitler och Ryssland med Nazityskland, opererar man inte längre som statsman utan snarare som känslosamt brushuvud eller marknadskonsult. (Lägg därtill att Bildt nyligen i Sveriges Radios Lördagsintervju vägrade distansera sig från de nynazistiska elementen i Kiev.)

Bildts förenklade och förvridna tolkning av Georgien 2008 är avslöjande för hans ensidiga emotionalitet, medan han förr – exempelvis under sin tid som hög representant i Bosnien – förtjänade respekt för att operera på ett intellektuellt nyktert sätt.

Om man saknar egna idéer och egen politik, behövs bara ryssfientliga plattityder. Då kvalificerar man sig tillika för CNN:s Christiane Amanpour.

Sverige rör sig mot Nato-medlemskap

I det följande några händelser eller nyheter från den senaste tiden som ytterligare understryker vilken beklaglig väg Sverige – dess eliter snarare än dess folk – har bestämt sig för att gå.

1. Sveriges säkerhetspolitiska elit överväger bredare allianser med NATO och EU – som amerikanske Defence News nyligen meddelade.

Gåtfullt! Efter att ha varit neutralt och alliansfritt under kalla krigsårens hårda konfrontationer och spänningar ska Sverige nu behöv gå med i NATO när det inte finns en enda analys någonstans som säger att Sverige under förutsebar framtid kommer att stå inför ett hot.

Medan dagens underrättelser om säkerhet och försvar handlar om mänsklig säkerhet, utmaningar gällande miljö och högteknologi, talar Sveriges eliter om försvar som enbart en fråga om vapen.

Detta är farligt ”grupptänkande” styrt av byråkratiskt intresse som ska bekostas av skattebetalarna som de facto hotas mer av dessa intressen än av Putin. En verklighetskontroll skulle leda till kollision mot verkligheten – verklighetschock.
Kryssningsmissiler för avskräckning

2. Med anledning av en bekvämt hysterisk tolkning av krisen i Ukraina, ska svenska flygplan nu utrustas med kryssningsmissiler (Defense News).

Otroligt nog tas beslut som detta med det intellektuellt sett hafsiga mantrat att det ger landet ökad ”avskräckningskapacitet”.

Det säkerhetspolitiska prästerskapet i landet består av några forskare i militära angelägeheter vid väldiga, välfinansierade institut som står i nära kontakt med politiker och militärer som journalister lojala mot militären har nära förbindelser med. Följ partilinjen allihop! Stanna inom boxen! Utmana inte de dominerande grundantaganden!

Det land som en gång i tiden gjorde något för en bättre värld har förenat sig med den militaristiska världen. I en tid när både NATO och USA blir allt svagare, planerar Sveriges eliter att lägga alla Sveriges ägg där. De har ingen politik i förhållande till, exempelvis, BRIC-länderna eller någon vision av världen om 20 år som de inriktar sig mot. De har inga ideal, värden eller åtaganden, bara en flockmentalitet – att ”följa USA/NATO och EU”.

USA:s ambassadör inbjuden för utpressning

3. USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, talade nyligen om för samtliga svenska politiska partier att Sverige måste bli fullt medlem av NATO – annars skulle man inte räkna med att få hjälp att stå emot ett angrepp. Kort sagt, mafiosi utpressning förklädd till djup oro för Sverige ve och väl och generöst löfte om komma med (dock villkorad) hjälp. Detta avslöjades av konservativa Svenska Dagbladet 27:e april 2014.

Hur många – och vilka – ambassadörer ges tillfälle att tala direkt till alla partier i den svenska riksdagen?

Budskapet är ren utpressning – grundad på läran om att skapa rädsla (fearology) – då alla vet att om Ryssland skulle anfalla någon, vore Sverige inte det första målet och i NATOs intresse vore det då att kontrollera svenskt territorium innan några ryska styrkor kunde spridas till det nordiska området någon annanstans ifrån.

Kort sagt är USA/NATOs intresse av Sverige mycket större än Sveriges intresse av NATO. Vad man än må tänka om dessa fantasier så är det bara fantasier. Ingen har tänkt ut ett trovärdigt scenario för hur Sverige skulle invaderas av Ryssland och förbli försvarslöst.

Om inte en av världens mest välfinansierade försvarsorganisationer kan skydda svenska folket måste det vara något allvarligt fel

Men detta är just den militärfundamentalistiska propaganda som svenskarna utsatts för dessa år: Vi måste gå med i Nato eftersom vårt försvar är så svagt att vi inte kan försvara oss!

Folkpartiets försvarstalesman Allan Widman sade nyligen på ett sätt som visade på den låga intellektuella nivån på försvarsdebatten i Sverige: – “Jag kan bara konstatera att Ryssland är ungefär 140 miljoner invånare och Sverige 9 miljoner. Vi klarar inte på egen hand att anta allvarliga utmaningar utifrån…” (Svenska Dagbladet 28 april 2014)

Om nu Sveriges militärer när de förfogar över en budget på en bra bit över 50 miljarder kronor (bland de 10% högsta per capita i världen) inte kan skapa ett skydd för de 9 miljoner svenskarna, så är det dags att fråga hur ineffektiva och kostnadsmaximerande de kan vara utan att dess ledning avskedas.

4. I denna vecka beslöts att AWACS-flygplan kan passera genom svenskt luftrum för sina uppdrag i samband med Ukraina-krisen

5. Sverige (och Finland) diskuterar hur de ska motta militärt bistånd, inbegripet trupper, från Nato (se Dagens Nyheter 27 april 2014). Detta sträcker sig utöver vad Nato-medlemsländerna Danmark, Norge och Island någonsin har accepterat. Och Sverige är inte Nato-medlem! (Det finns en petition mot detta här) http://www.avaaz.org/en/petition/Governments_of_Finland_and_Sweden_Dont_make_cooperation_agreements_with_Nato/?miVLSgb

Det är dags att börja tänka

• Ta pengarna, prestigen, privilegierna och fonderna från de Militär-Industriella-Medie-Akademiska Komplexen i världen – och även i Sverige – och tvinga dem att tänka:

• Tänka för det gemensamma bästa och inte för egna intressen.

• Tänka för världen och inte för inskränkt psyko-politisk nationalism.

• Tänka för folkets mänskliga säkerhet och förebyggande av våld som främsta målsättning.

• Tänka i första hand för icke-våldspolitik och för att i överensstämmelse med FN-stadgan använda militär som sista utväg.

• Tänka som man bör göra i en demokrati, med folket, för folket och av folket.

• Så länge allt man har till hands är stridsflygplan, kommer världens problem att betraktas som bombningsuppdrag.

Och det är då man tappar bort freden, samarbetet och den ömsesidiga förståelsen och de kalla – och även de heta – krigen blir ”realistiska”.

Detta får inte bli Sveriges framtid. Den enda upprustning Sverige behöver är intellektuell.

Översättning Erik Göthe

Tack  Jan Öberg för att jag fick lägga in artikeln här.

/Kerstin

Länkar:
- KONSULTER FRÅN USA LEDDE SVENSKA FÖRSVARET TILL SKROTEN, Mikael Nyberg, April 2014 (Artikeln ovan läses med fördel tillsammans med Mikael Nybergs artikel om hur det var amerikanska PR-konsulter som lurade svenska politiker att skrota det svenska försvaret. När man läser Nybergs artikel undrar man om de som påverkade svenska politiker hade baktankar eller om de också bara var otroligt naiva.)
- Swedish Dilemma, Shastri Ramachandaran, The Times of India, 30/10 2001

Ideologier/propaganda&Internationell politik25/04 21:02

USA:s utrikesminister beskyller ryska TV-kanalen RT för att föra propaganda. Jo, det kan man förstås förvänta sig även från det hållet, när det handlar om hot mot Ryssland. Men när Kerry anklagar RT för propaganda, då blir det stor humor.

http://rt.com/news/154760-kerry-attacks-rt-propaganda/

http://rt.com/op-edge/154836-kerry-usa-rt-attack-bullhorns/

/Kerstin

Länkar:
- Svenske og danske bortført i Ukraina, A Nyheter Verden 25/4 2014 (Alle de kidnappede skal bestå av sju personer fra OSSE og fem ukrainske offiserer. Gruppen ble ledet av det tyske forsvaret…..Lederen for separatistene i Slavjansk sier at de tror det er en spion for myndighetene i Kiev i gruppen, melder nyhetsbyrået Reuters.
Nyhetsbyrået Associeted Press melder at det er pro-russiske styrker som står bak kidnappingene. – Intressant!)
- Svobodas väg till maktens boning, Mario Sousa, Proletären 26/4 2014
- Här skjuter man på ryssar, Stefan Lindgen, 8 dagar 4/5 2014

« Previous PageNext Page »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster