Redaktion

Alba.nu är en kulturtidskrift på nätet om kultur, vetenskap och samhälle.Vi startade vår verksamhet redan 1996 och första numret kom ut i januari 1997.


Tidskriften ägs av en ideell förening och drivs delvis med stöd från kulturrådet, men framförallt med hjälp av gratis arbetsinsatser då vi (ännu) inte hittat den magiska formeln för att både nå ut brett och ta betalt för material på nätet.Redaktion: Siri Reuterstrand & Christer Wigerfeldt (som också är ansvarig utgivare)

Du når oss på red@alba.nu
eller på postadressen
c/o Knockout Reportage
Andra Långgatan 20
413 28 Göteborg


Alba.nu har en redaktionskommitté som består av följande personer:
Majsa Allelin
Sewilius Berg
Susanne Dodillet
Sverker Lundin
Lena Ulrika Rudeke
Ove Sernhede
Isabell Schierenbeck
Jens Sörensen
Håkan Thörn
Lasse Winkler