Kapitalism vs. Global hållbarhet

Temabild

[170517] Videointervju. Alf Hornborg är professor i humanekologi i Lund. Han har studerat hur den kapitalistiska makten tar sig rumsliga uttryck inte bara i produktionens centrum, utan även i avlägsna områden som levererar råvaror. Många av hans tankegångar finns att läsa i boken Nollsummespelet.
[17 min]

 

▪ Alf Hornborg