I kvinnornas rum

Teater: Den ryska babusjkan – Video: Heat
Sektion: Böcker

Två scenkonstnärliga verk har det kvinnliga rummet som utgångspunkt, vilket i det här fallet vill säga köket. Läs mer