MOTSTÅND I DEN LILLA VÄRLDEN
 
 

Nätverk har blivit den nya tidens sätt att organisera sig såväl politiskt som i andra sammanhang. Är det för att vi är trötta på och misstänksamma mot traditionella organisationsformer? Eller är det för att allting går så mycket snabbare idag och nätverket är ett snabbt och smidigt sätt att få någonting gjort. I det här och nästa nummer av Alba skall vi titta närmare på detta fenomen. Vi börjar i det lokala, i stadsdelen Majorna här i Göteborg. Denna stadsdel har visat sig vara en utmärkt grogrund för nätverkande. Varför får vi, delvis i alla fall, svar på i texterna här nedan. Förhoppningsvis ger de en del att tänka på. Det finns fällor och faror bland de många fördelarna. I nästa nummer skall vi fortsätta diskussionen, lyfta näsan och titta lite bredare på nätverkssamhället och med anledning av krigsutbrottet tittar vi redan i detta nummer på fredsrörelsen.

SIRI REUTERSTRAND, RED

 

Extra JARI KUOSMANEN OCH THOMAS JOHANSSON
MAJORNA - DEN SOCIALA MILJÖNS BETYDELSE
...för tryggheten och för hur vi knyter an till vår närmiljö och till varandra. Grogrunden för nätverkandet är en känsla av samhörighet. Ur konferensrapporten Att förbygga brott och rädsla
Extra THOMAS JOHANSSON, JARI KUOSMANEN, OVE SERNHEDE
MAJORNA - EN STADSDEL I RÖRELSE
Mobilisering, nätverk och lokalt medborgarskap.
Texten här är klippt ur en bok som bygger på en studie av en framväxande medborgarrörelse i stadsdelen Majorna i Göteborg.
Extra SIRI REUTERSTRAND
FÖRÄLDRANÄTVERK MOT NEDSKÄRNINGAR
En typisk majornarörelse och ett nätverk som innehåller alla nätverkandets typiska fördelar och problem. Nedskärningarna i skolorna har orsakat stormar. Intervju med Kikki Johansson.
Extra KAJSA WIDEGREN
ENASTÅENDE KAMP FÖR BARNEN
Enastående föräldrar är en av de många rörelser som har sitt centrum i Majorna. Kajsa Widegren som själv är aktiv där beskriver deras verksamhet.
Extra CHRISTER WIGERFELT
SYMBOLKAMP MELLAN GRÄSROT - CENTRALMAKT?
Majorna ligger strax utanför de centrala delarna av Göteborg och har ett läge som blir alltmer attraktivt. Attackerna mot majborna från centralt håll börjar likna ett spel om stadsdelens framtid.

Refl

OLAV UNSGAARD
LOKAL FREDSKAMP PÅ GLOBAL ARENA
President Bush har just basunerat ut det nog ska bli krig. Men många individer som reagerar tillsammans har blivit en kraft att räkna med. Vi tar en titt på fredsrörelsens nätverk.

 
Ur gamla nummer
  Nr 1/1997
TEMA: DEMOKRATI I STORSTAD
Nr 7/1997
TEMA: STADEN SOM KREATIV RESURS
Nr 6/2000
TEMA: HAR SOLIDARITETEN BLIVIT OMODERN?
Nr 4/2001
TEMA: EU UNDERIFRÅN

SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
Recension

SAMUEL EDQUIST
FRÅN GLOBALISERINGENS FRONTLINJER
Tidningsreportage och föredrag samlade i bok. Det finns inte plats för några djupanalyser, men tillsammans ger de en ganska tydlig bild av den nyliberala världsordningen och dess motståndare.
Naomi Klein - Stängsel och öppningar

Recension

DANIEL OLSSON
VÄGEN TILL PALESTINA
Evert Svensson är en av många som gått från att ge ett oreserverat stöd till Israel till att bli palestinavän. På sätt och vis personifierar han därmed en historisk process i stora delar av Europa.
Evert Svensson - Vägen till Palestina

Essä

CARINA LISTERBORN/GABRIELLA OLSHAMMAR
VEM HAR RÄTT TILL STADEN?
I en engelskspråkig essä diskuterar Listerborn och Olshammar bland annat om hur trygghets- och säkerhetsaspekter ibland krockar. De tar avstamp i två göteborgska exempel.

Recension

LEIF WILEHAG
VAD HADE PALME SAGT OM DAGENS POLITIK?
En bok om Palme leder lätt tankarna till världspolitiken och de spänningar som åter stegrats. Palmes orädda engagemang för de mindre folken och staterna är inte lika självklar idag.
Thage G Peterson - Olof Palme, som jag minns honom

Recension

MAGNUS KÖRNER
UNG FEMINIST VÄSSAR PENNAN
Linda Skugge har samlat ett antal av tidigare publicrade ertiklar inom bokpärmar. Engagemanget är på topp utan särskilt mycket teoretiserande. Bokens fokus är feminism, barn och barndom.
Linda Skugge - Akta er killar...

Recension

CARINA ELIASSON
INTE LIKA UNG FEMINIST VÄSSAR PENNAN IGEN
Den här boken kom ut första gången 1971 och använde ett effektivt grepp om könsskillnaderna. Genom att vända på könsrollerna framstod ansurditeterna i all sin nakenhet.
Mariann Andersson - Vägen ut eller det grymma...

Recension

SIRI REUTERSTRAND
HEM LJUVA HEM
En ful bok med ett tämligen gott pedagogskt innehåll. Vi får lära oss det mesta om de ideologiska incitament som format vårt svenska boende.
Per Svensson - Svenska hem

Recension

NIELS KAYSER NIELSEN
IDROTT MELLAN ENHET OCH MÅNGFALD
En antologi spretar ofta åt flera håll. Det gör denna bok också. Men här finns en hel del intressant läsning. Kan man exempelvis forska om idrott utan att ha varit aktiv själv?
Eichberg/Madsen (red) - Idrættens enhed og mangfoldighed

Recension

CHRISTER WIGERFELT
ÖKAT INTRESSE FÖR ÅLDRANDE KROPP
För yngre idrottsaktiva kan boken vara ett laddat möte med ett obevekligt öde. Andra kan läsa boken med skräckblandad förtjusning. Det handlar om kroppens förfall.
Mette Krogh Christensen (red) - Aldring og bevægelse...

Anmälan

BUSH GOES WAR II
Bob Woodward är en legend i Washington Post efter Watergateskandalen. Här gör han ett försök att greppa hur Bush ser på krig i omvärlden. Boken är relativt ny och svår att få tag på i Sverige.

Här är en recension av Peter Preston, The Observer.VILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL?
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR
alba avslöjar
 

ALBA.NU
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

NR 2 [46]
20 mars 2003
Årgång 7

Nästa nummer
kommer 24 april

Tema: Nätverk
 
KRÖNIKA
 
CECILIA MALMSTRÖM
EU-PARLAMENTET (fp)
 
 
Alba tackar för alla spännande krönikor från Cecilia. I nästa nummer presenterar vi en ny krönikör.
 
GRATIS E-BOK
 
Kvinnan - djur eller människa?
Av Kerstin Berminge
Fortsätt >>Här
 
VÄSTSVERIGE
 
Västsvenska länkar
Kultur, politik
och mycket annat

>>Här
 
KOLLEGOR PÅ NÄTET
 

En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02

 
ARKIVET
 

Sedan starten har Alba
givit ut 45 nummer med runt 800 artiklar.
Sök i arkivet, klicka dig fram från vänsterspalten.

...SE VEM SOM
MEDVERKAT

Nu kan du samtidigt
se ett index
över vilka som har
skrivit i Alba
.
 
& REGIONER
 
Specialbilaga
om globalisering, Europa och regioner.
Krönikör
Bengt Johansson:
Måste vi gå i krig mot Norge för att få riktig känsla för regionen!?
Läs mer >>Här
 
KULTUR & EKONOMI
 

Specialbilaga
i samarbete med BRG och Teknikbrostiftelsen
i Göteborg.
Läs mer >>Här

 
ISRAEL-PALESTINA
 
Specialbilaga
Israel och Palestina är de mest sökta begreppen som leder till Alba från sökmotorer. En hel bilaga
hittar du >>Här
 
BILDBEVISET

 
Statsminister Aznar i Spanien dansar inte i takt med folket. Många hus är pyntade med protester mot kriget.
 
INTERNATIONELLT
 

BOYCOTT
ISRAEL
FOR
PEACE

Läs mer >>Här
 
PÅ TAL OM RASISM
 
En kunskapsbank om organiserad rasism i Västsverige
hittar du >>Här
 
TRYCK- & WEBBSAKER
-
Har du en idé, men ingen producent?
Alba kan hjälpa dig
med texter, trycksaker och hemsidor.
-