När stat och kommun skär ner på bidragen till kulturen kommer företagen med sin sponsring. Som en räddare i nöden!?

Men det är inte gratis och det ska inte förväxlas med bidrag. När Volvo sponsrar Göteborgs opera och Göteborgs symfoniorkester vill Volvo ha något tillbaka. För så fungerar sponsring.
Skrivet kontrakt och motprestation.
- För en vecka sen var symfonikerna i London, och då bjöd jag och finansavdelningen in 40 VIP från Londons finansvärld, säger Hans Renström som är ansvarig för AB Volvos, det vill säga huvudkontorets, kulturella engagemang.
Exemplet i London är alltså ett exempel på vad Volvo får tillbaks av sin sponsring av Göteborgs symfoniker. Ett annat konkret exempel är en föreställning om året på operan och i konserthuset med symfonikerna, bara för Volvos personal. Annars är det svårt att mäta nyttan av satsningar på kultur.

Imagehöjande verksamhet
Ett motiv för Volvo att köpa kultur är att det gör Göteborg mer attraktivt inför personalrekryteringar. Och här menar Renström att kultur definitivt är avgörande när företag ska välja var de ska etablera sig. Ett annat motiv är att kunna ha en kultur kring kontraktsskrivandet, en attraktiv miljö när kunder tas emot. Och alltså, kultur för Volvos anställda.
Det handlar också om att visa för omvärlden att Volvo inte bara sysslar med skruvar och muttrar säger Hans Renström.
Varför?
Jo, kulturella satsningar kan betecknas som imagehöjande verksamhet.
- Tendensen är tydlig, runt hela välden. Företagen ska visa ett socialt engagemang i samhället. Även bidra till själens väl, säger Renström.
Kultursponsring ökar över hela världen.
Tendensen är att det på 70- och 80-talet gällde för företagen att visa på miljöengagemang, på 90-talet är det själen och kulturen som ska fixa imagen.

Varumärkesexponering
Ändå sker det inte nödvändigtvis på bekostnad av sponsringen av idrott.
- Fortfarande dominerar idrott totalt.
I en annan jämförelse med idrotten och sponsringen skulle man kunna säga att idrottssponsring syftar till försäljning och kultursatsningarna till att få en god image. En varumärkesexponering.
Sen kan i och för sig den goda imagen få köparen att välja en Volvo 850 istället för en Mercedes 500SE. Kultursponsring är ändå bara ett komplement till traditionell marknadsförning säger Renström.

Konservativ realpolitik
När Volvo 1983 gick in som stor sponsor av göteborgs symfoniker, var man banbrytande genom att vara först i Sverige. Då blev debatten omfattande och ledarsidorna var rädda att näringslivet skulle styra kulturens innehåll. Idag är kultursponsring rumsren säger Renström.
Det beror på att kulturen behöver pengarna när samhället med sin begränsade budget inte har råd att stötta, menar Renström. Men han vill inte hålla med om att det beror på att politikerna gått åt höger. Snarast är det fråga om realpolitik.
I motsatt riktning har då själva kultursponsringen vandrat. Företagen är med hänsyn till potentiella kunder och till aktieägarna som skjuter till kapitalet mycket konservativa i sitt val av sponsorobjekt. Fortfarande är cirka 60 procent av sponsringen riktad mot klassisk musik. För att det är något som många tycker om och för att musiken inte har några språkbarriärer. Men en uppluckring är på gång menar Renström. Sverige har bara haft 14 år av kultursponsring och det är inte nån längre period.

Ändå, säger Renström:
- Ska ett företag välja på klassisk musik och modern konst där nakna människor rullar runt på golvet... då väljer företagen klassisk musik.

text: MAGNUS MAGNUSSON
illustration: HENRIK LANGE


Kultur på köpet. Astra berättar i Stockholm
Astra mörklägger i Göteborg. Men vill inte berätta i Göteborg...

(stads-)Teaterns dilemma enligt Hans Renström:
- Biljettintäkterna är kanske bara 10 procent av intäkterna. När då kommunerna inte ökar sina anslag och lönerna höjs för de anställda, räcker det inte ens att höja biljettpriserna. Se på Folkteatern som hela 1996 hade fulla salonger varje kväll och ändå fick underskott.
- Sen har kulturutbudet ökat i Göteborg samtidigt som hushållskassorna minskat. Bland annat på grund av arbetslösheten. Konkurrensen om besökarna har alltså hårdnat betydligt.

Småintressanta fakta:
Renström får cirka 1000 seriösa förfrågningar om året, att Volvo ska sponsra kultur.
Volvo sponsrar i första hand projekt som präglas av social och geografisk närket. De får många förfrågningar från Stockholm, men där finns bara 40 anställda. Alltså ingen kultursponsring i Stockholm.
Volvos policy är att sponsra långsiktigt och välja några få väldefinierade projekt. Minst treåriga kontrakt.
4400 anställda får en gång om året gratis se föreställning på operan eller konserhuset med symfonikerna.