Har solidariteten blivit omodern?
Solidaritet handlar framför allt om de gemensamma angelägenheterna. Under senare år har de flesta av dessa angelägenheter blivit upp till var och en att ordna med. Skolor, pensioner, sjukvård. Solidariteten med tredje världen verkar vi också ha glömt. Men just när man börjat dödförklara tanken på gemensam solidaritet dyker den upp som gubben i lådan.

 

CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET
"En av EU:s uppgifter är att solidariskt arbeta för att utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika regioner i unionen." Att öppna Europasamarbetet för fler stater kommer att sätta solidariteten på hårda prov.
Extra MAGNUS KÖRNER
SOLIDARITET I KRIS
Det har gått inflation i ordet solidaritet. Så till den milda grad att betydelsen börjat glida. Det är med andra ord inte säkert att en politiker som kallar sig solidarisk verkligen menar vad du tror. Detta har Sven-Eric Liedman reagerat på. Och Alba har talat med honom.
Extra CHRISTER WIGERFELT
DAGENS GLOBALISERING FÖDER SOLIDARITET?
Manuel Castells andra band om informationsåldern beskriver flera effekter av globaliseringen. De flesta exemplen handlar om försvar mot förändringar. Men kan en kanske oväntad effekt av globaliseringen också vara framväxten av en global solidaritet?
Extra

HELENA LANS
KÖP RÄTTVIST!
Ett sätt att påverka är att använda vår makt som konsumenter. Vill vi handla solidariskt kan vi ta hjälp av den relativt nya rättvisemärkningen.

Extra

SIRI REUTERSTRAND
SKA VI VARA SOLIDARISKA MED MÄNNEN?
"Ska vi föra männens kamp nu också?" Så sa en del gamla feminister när de började läsa Susan Faludis nya bok Ställd - Förräderiet mot mannen. Men hon anser att vi borde föra en gemensam kamp mot konsumtionskulturen och exploateringen av vår osäkerhet.

Ur gamla nummer
 

DET FINNS MÄNGDER AV ARTIKLAR I GAMLA NUMMAR AV ALBA SOM PÅ OLIKA SÄTT BERÖR ÄMNET SOLIDARITET. HÄR FINNS LÄNKAR DIREKT IN TILL NÅGRA AV DEM:

Nr 7/99
FLYKTINGGÖMMARE - ETT DOLT NÄTVERK
KONSUMENTERNAS BÄSTE VÄN
ITALIENSK DEMOKRATI DRABBAR GÖTEBORG?

HJÄLP VIA NÄTET
Nr 6/99
EU HAR ETT GLOBALT ANSVAR
Nr 7/98

NATIONALSPRÅKENS TID
Nr 7/97
BO KOLLEKTIVT I KORTEDALASALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
Recension LEIF WILEHAG
FINSTÄMT OM CORNELIS

Oskar Hedlund har skrivit en biografi om sin vän Cornelis. I den låter han andra berätta historien om holländaren som blev svensk nationalskald.
Recension

MAGNUS KÖRNER
MED KRITISKA GLASÖGON
Att samhället idag inte ser ut som det gjorde för 20 år sedan har nog de flesta märkt.Men vad som hänt och hur det gick till kan vara värre att veta. Sven Lindqvist ger i boken Framtidslandet sin bild av saken. Och glad är han inte.

Recension KAJ JOHANSSON
IDÉHISTORIA MELLAN DOP OCH SKILSMÄSSA
Idéhistorikern Tore Frängsmyr har skrivit ett praktverk om svensk idéhistoria mellan åren 1000 och 2000. Redan anslaget skiljer sig från tidgare försök. Vi har gått från bestämd form till obestämd, vilket indikerar en mental förvandling.

 

Konst CHRISTER WIGERFELT
KONSTEN ATT SKRIVA OM KONST
Floden av konstböcker är väl inte lika riklig som den av kokböcker. Men att man kan göra konstböcker på olika sätt visar två utgåvor från Bonniers förlag.

VILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR

 

Den outsinliga källan

I all oändlighet kan mänskors ord ges varierande sekvens,
paras samman blott en enda gång i universums existens.
Tanken svindlar, även många lärde har ur fattningsgåvor bragts,
när det mesta, som kan öppet sägas, ännu inte lär ha sagts.

UR: EUFORISMER OCH MELANKOLETTER
Biologik 1999

AV GUY HEYDEN, GRUNDARE AV KOSTERHÄLSAN
Gör gärna ett besök på Biologiks hemsida

alba avslöjar alba avslöjar

ALBA
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

NR 6
25 OKT 2000
WWW.ALBA.NU
Årgång 4


Vad gör de västsvenska ledamöterna i riksdagen? Möt några av dem > här!

Nästa nummer
kommer
13 dec


Missa inte
bilagan
Kultur&Ekonomi

AKTUELLT
Rapport från konferens om upplevelse-
industrin
[25-26 OKT]

Seminarium
Musik och digital distribution
.
[30 NOV]
Läs mer
> här!

Leta i arkivet