Vilseledande om vår folkbildning
  AV DAN LARHAMMAR
 

I en artikel i Alba nr 6/02 ger Johan Lindström en felaktig och vilseledande beskrivning av föreningen Vetenskap och Folkbildning. Genom att besöka föreningens hemsida folkvett.nu eller läsa vår tidskrift Folkvett kan envar lätt konstatera att föreningen inte gör de absurda ställningstaganden som Lindström fantiserat ihop. Det måste också framhållas att dennes bruk av citattecken lätt kan ge intrycket att dessa formuleringar är från Vetenskap och Folkbildnings texter, men så är inte fallet.

Vetenskap och Folkbildning arbetar för att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi bemöter felaktiga föreställningar i de frågor som kan avgöras vetenskapligt. Vi hävdar självfallet inte att vetenskapen skulle ha bevisat att exempelvis paranormala fenomen inte existerar, däremot att det inte finns något vetenskapligt stöd för sådana föreställningar och att det till och med finns starka vetenskapliga argument mot dem.

VoF:s arbete kan ses som ett slags konsumentskydd eftersom vi granskar vidlyftiga och pretentiösa påståenden, i synnerhet sådana som utger sig för att ha vetenskaplig grund trots att sådan saknas. Pseudovetenskapliga argument används i såväl kommersiell marknadsföring som av många sekter. Vi anser att bevisbördan liksom inom vetenskapen ligger hos den som påstår något som går emot etablerad kunskap. Exempelvis är det upp till den som påstår sig kunna bota sjukdomar med healing eller tankekraft att bevisa detta, inte till någon annan att motbevisa det.

En viktig del i vårt arbete är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga metoder. På detta sätt motverkar vi scientism, det vill säga tanken att allt kan eller bör förklaras vetenskapligt.

Dan Larhammar
Ordförande i Vetenskap och Folkbildning

   
 
   
 

REDAKTIONELL KOMMENTAR:
Tre medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning har hört av sig till Alba och menat att vi borde be om ursäkt för att vi publicerat Johans Lindströms inlägg:
[länk till Johans artikel]

Om vi ansett artikeln helt sakna intressanta aspekter hade vi inte publicerat den. Men så är väl ändå inte fallet? Det framgår dessutom tydligt att Lindströms text är ett debattinlägg.

Tydligen har han tidigare gått i klinch med medlemmar i föreningen. Det känner vi naturligtvis heller inget ansvar för. Som forum för kultur och debatt anammar vi istället devisen på Göteborgs-Postens debattsida:
"Jag kanske inte delar dina åsikter, men jag ska kämpa med näbbar och klor för att du ska få uttrycka dem"
(Voltaire)

Christer Wigerfelt, ansv utg

   
 

 
 

Pseudo-
vetenskapliga argument används i såväl kommersiell marknadsföring som av många sekter