RIKSDAGSLEDAMOTENS VARDAG
LISBET CALNER (S)
 
 

ALBAS FRÅGOR:
Beskriv dig själv.
Vad gör du i riksdagen?
Hur kommer Västsverige in i ditt riksdagsarbete?
Ge exempel ur din agenda för tiden 25 okt - 13 dec.

JAG BOR I LYSEKIL och representerar således Bohuslän (Västra Götalands Västra ) i riksdagen.
Jag har alltid varit intresserad av politik. Att få vara med och forma framtiden både för sig själv och andra tycker jag är ett intressant arbete. Jag är född i Stockholm men flyttade till Bohuslän för 36 år sedan. Det har jag aldrig ångrat. Bohusläns berg, hav och människor är en god inspirationskälla på helgerna för att orka med arbetet i Stockholm och riksdagen i veckorna.
Jag bor i eget hus. Lite trädgårdsarbete och odling av lite grönsaker och potatis tycker jag är trevligt.
Kompostering av hushållsavfall hör också till helgens övningar.
Jag har en gift son och de har Emma tre år, som farmor har bestämt sig för att träffa åtminstone en gång i veckan.
Dessemellan blir det samtal i telefon.
Handarbete och läsning är också sånt jag tycker om.

I RIKSDAGEN SITTER JAG i Finansutskottet och är ersättare i Trafikutskottet. I Finansutskottet håller vi på med att diskutera regeringens förslag till budget och oppositionspartiernas motioner (förslag) till hur de vill ha sin budget.
Det är ett intressant arbete och innebär en massa läsande för att sätta sig in i frågorna, men också intervjuer och utfrågningar av Riksbankschefen, tjänstemän på departementet och andra som kan ha erfarenheter och kunskaper att delge oss i utskottet.
På onsdagmorgnar träffar vi socialdemokrater i Finansutskottet finansminister Bosse Ringholm eller om han är bortrest någon av hans medarbetare. Då brukar jag passa på att ta upp frågor som jag har med mig hemifrån. Det kan t.ex handla om vägar, sjöfart, fastighetsskatt eller tandvård. Allt ska ju rymmas inom statens budget.

VI TJUGOFYRA RIKSDAGSLEDAMÖTER står bakom en motion, ett förslag till riksdagen om hur vi vill utforma forskning, utbildning och kommunikationer i Västra Götaland. Det är ett exempel på hur vi kan samarbeta på ett bra sätt över de gamla länsgränserna. Idag presenterar sig Dalsland i Riksdagen. Statsministern höll invigningstalet och näringsminister Björn Rosengren kommer under dagen att hålla ett anförande.
Jag har tillsammans med två partikamrater lagt en motion om att Akvarellmuséet på Tjörn borde få statligt stöd .
Jag har även motionerat om att vi behöver mer forskningsresurser för att ta reda på varför fisken håller på att ta slut i Västerhavet och att det bör inrättas en forskarskola i vårdkunskap i Västsverige
Sjöfarten är på många sätt viktig för Västra Götaland. I eftermiddag har vi möte här i riksdagen i Sjöfartsforum, en organisation som består av branschens företrädare och av de riksdagsledamöter som är intresserade av sjöfart. Landshövding Göte Bernhardtsson är ordförande.

VECKA 43
består av en massa möten. Riksgäldskontoret har hand om statens statsskuld. Jag sitter i dess styrelse och vi har sammanträde under veckan. Där talar vi om hur mycket lån vi ska ha i utlandet t.ex och hur pass stora risker man kan ta i hanteringen av statsskulden om man kan kan ta några alls.
Jag är ordförande i en arbetsgrupp som funderar på hur vi ska arbeta med budgeten här i riksdagen, för att det ska bli effektivt och bra och förståeligt för de flesta. Vi har sammanträde i veckan och ska fundera vidare.

VECKA 44
på måndagen far jag till Göteborg för att tala trafikfrågor med mina partikamrater i Västra Götaland.
Jag sitter i Europarådet en internationell organisation med 41 medlemsländer i Europa. Vi behandlar mänsliga rättigheter. Vi har också ett ekonomiskt utskott och där är jag medlem. Fyra dagar ska jag tillbringa i Istanbul med sammanträden och information om Turkiet och dess ekonomi.

VECKA 45
styrelsemöte i Lysekils arbetarekommun, där jag är med. Det är viktigt att träffa sina partkamrater på hemmaplan för att veta vad det är för frågor som rör sig därhemma.
Förutom riksdagssammanträden ska jag ut med S-kvinnor i Bohuslän och värva meddlemmar och berätta om oss socialdemokrater.
Jag sitter också i ett utskott i Europarådet som behandlar jämställdhet och vi har sammanträde i Helsingfors 12-14 november.

VECKA 46
så besöker hela Finansutskottet Statistiska Centralbyrån för få informatoion om statistikarbetet. Det är ju en viktig ingrediens när vi ska göra våra avvägningar i budget atrbetet att vi har dylika uppgifter att tillgå.
På lördagen i samma vecka har de västsvenska socialdemokraterna ett seminarium om sjukvårdsfrågor i Göteborg. Jag sitter med i representantskapet och bör således närvara där.

VECKA 47
srår Bryssel på dagordningen för att träffa EU:s ekonomiska utskott och utbyta erfarenheter och kunskap om olika ekonomiska spörsmål.
Ett mycket roligt uppdrag som jag har är att vara ordförande i HKF Handelsflottans- Kultur- och Fritidsråd. Vi har till uppgift att förse sjöfolket med fritids och kulturella aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. För att det någorlunda ska kunna likna det utbud vi har på land.
26-27 november så tar vi i HKF en färjetur och planerar för kommande verksamhet.

VECKA 48
vill Försäkringsförbundet träffa oss socialdemokrater i finansutskottet för att tala försäkringar och lagstiftning.

VECKA 49
far jag till Rom på sammanträde med parlamentariker för hela värden. Vi ska bland annat tala om fattiga länders skuldavskrivning.

VECKA 50
är sista veckan i riksdagen före jul. Då krävs det att jag ska sitta i kammaren och åtminstone lyssna på debatten som handlar om finsnutskottes arbete. Sista dagen har vi styrelsemöte i HKF och avslutar det med en lunch i riksdagsrestaurangen. Ja det var ett litet axplock på mina förehavanden mellan den 25 okt och 13 dec. Till detta kommer naturligtvis plenum (sammanträde) både i kammaren ,i utskott, partigrupper, olika arbetsgrupper och riksdagsgruppen.

25.10.2000