RIKSDAGSLEDAMOTENS VARDAG
KJELL ELDENSJÖ (kd)
 
 

ALBAS FRÅGOR:
Beskriv dig själv.
Vad gör du i riksdagen?
Hur kommer Västsverige in i ditt riksdagsarbete?
Ge exempel ur din agenda för tiden 25 okt - 13 dec.

JAG HADE MIN UPPVÄXT i halländska Torup. Nu är jag 59 år ung och sedan 36 år tillbaka gift med Anita. Vi har två vuxna barn och fyra barnbarn.
Sedan ett år tillbaka bor min hustru och jag i Limmared efter att vi sedan 1971 haft vår hemvist i Grimsås, där jag då blev anställd på nuvarande Alcatel Kabel AB.
Jag är ingenjör och mitt arbete på Alcatel har varit att konstruera och utveckla telekablar men också i viss mån varit inriktat på miljöfrågor. För närvarande är jag tjänstledig för min andra period i riksdagen. Den första var perioden 1991-1994. Däremellan jobbade jag återigen "ute i verkligheten" på Alcatel

Jag är intresserad av motion, framför allt att springa i skogen. Deltog flitigt i korptävlingar i bangolf under ett decennium under 70/80-talen. Jag är bekännande troende och har en frikyrklig bakgrund inom pingströrelsen. Större delen av fritiden har nog ändå under de senaste 25 åren gått till engagemanget som fritids- och tidvis heltidspolitiker.
Jag har varit med i partiet sedan dess start 1964 och var 1973 med och startade en lokalavdelning i Tranemo kommun. Sedan starten har jag varit dess ordförande eller vice ordförande. 1973 blev jag också invald i kristdemokraternas distriktsstyrelse i nuvarande Västra Götalands södra. Har varit med i distriktstyrelsen sedan dess och är sedan 1995 dess ordförande. Jag har också under tre år varit suppleant i partistyrelsen.
Jag är sedan 1976 ledamot i kommunfullmäktige i Tranemo och har i olika perioder också suttit i kommunstyrelse, skolstyrelse och miljö- och byggnämnd.

NÄR JAG VAR LEDAMOT i riksdagen första gången 1991-1994 var jag suppleant i justitieutskottet och arbetade med polisfrågor, domstolsfrågor mm, men framför allt med tyngdpunkt på kriminalvårdsfrågor. Jag deltog bl a som ledamot i straffsystemkommitte'n och trygghetsutrdeningen som båda lade sina slutbetänkanden 1995. När jag åter blev invald i riksdagen 1998 hamnade jag som ordinarie ledamot i lagutskottet och som suppleant i justitieutskottet. Mesta kraften i arbetet lägger jag nog därför ner i de frågor som handläggs av lagutskottet. Det rör sig bl a om frågor angående äktenskapsbalken, föräldrabalken, handelsbalken, immaterialrätten, skadeståndsrätten, konsumenträtten m fl. Även frågorna inom justitieutskott finns med i mitt arbete. Jag har ett stort allmänt intresse för frågor som rör rättsväsendet, men också familjefrågor och miljöfrågor intresserar mig mycket.

NATURLIGTVIS KOMMER FRÅGOR som rör särskilt rättsväsendet i Västsverige också in i mitt riksdagsarbete, t ex närpolisens utveckling i länet, behovet av fler poliser och ytterligare en polishögskola som enligt min mening bör förläggas till Borås. Vidare kriminalvårdens behov och problem i vår region o.s.v.
Även andra frågor i länet ger anledning till engagemang som t ex den dåliga vägstandarden och behovet av väginvesteringar, exempelvis utbyggnad av den mycket olycksdrabbade RV 40 mellan Borås och Jönköping till motorvägsstandard.
Genom att jag fortfarande också är kommunpolitiker har jag en naturlig kontaktyta mellan rikspolitiken och kommunpolitiken. Konfronteras därmed naturligt med kommunala frågeställningar där kommunerna är beroende av rikspolitiska beslut.

RIKSDAGSARBETET INNEBÄR bl a utskottssammanträden tisdagar och torsdagar, partigruppmöten tisdagar och för min del internt lagkommitte'möte onsdagar. Det gäller också att följa och eventuellt delta i olika typer av debatter i kammaren, liksom olika seminarier och informationsmöten. I höst är dock vecka 44 s k plenifri vecka då vi har tillfälle till kontakter, möten, men också fritid på hemmaplan.

UR AGENDAN
Lör 28/10
Partiets höstregionstämma i Västra Götaland

Mån 30/10
Kommunfullmäktige

Tis 31/10
Besök och information hos Polisen i Tranemo

Tis 31/10
Presentation av budgetmotionen för kd's kommunpolitiker i Tranemo.

Mån 6/11
Kommunstyrelsen

Tors 9/11
Höstdistriktstämma i Västra Götalands södra

Ons 15/11
Möte med Västsvenska industri- och handelskammaren (Infrastrukturen)

Fred 17/11
Partidistriktet planerar verksamheter.

Mån 20/11
Besöka kriminalvården i Mariestad

Tis 21/11
Möte med IVA om "Framsteg inom forskning och teknik" (Stockholm)

Lör 25/11
Lyssna in folks åsikter vid torgmöte i Ulricehamn

Mån 27/11
Kommunfullmäktige

Mån 4/11
Kommunstyrelsen

För övrigt fylls kalendern på kontinuerligt både vad gäller möten och seminarier mm i riksdagen och vad gäller engagemang och möten på hemmaplan. Dessutom behöver också riksdagsledamöter, så konstigt det kan låta, viss tid av rekreation, fritid och eftertanke!

25.10.2000