Alan J. Gilderson
More Like English
- A Handbook For Swedish Users Of The English Language -

Industrilitteratur

 

Om ni vill veta vad ni gör för fel när ni pratar engelska - läs då denna bok. I alla fall finns de mest vanliga felen här åskådliggjorda. Och man rodnar, för visst har man fallit i fällorna många gånger - när man försökt göra "svengelska" till good English!

Fast, som författaren så välvilligt påpekar, så är standarden på kunskaperna i engelska mycket hög i Sverige. Han vill liksom bara hjälpa till att göra den ännu högre.
Alan J. Gilderson, född i Nordirland och uppväxt lite varstans i Storbritannien, har tillbringat 40 år hos oss - som importerad äkta make, skriver han - och sysslat med översättningar för företag från svenska till engelska, skrivit reklamtexter på engelska för svenska bolag samt redigerat engelska texter skrivna av svenskar.
Erfarenheterna av detta presenterar han i denna bok som är skriven helt på engelska. Dock lättfattligt och klargörande, för oss som kan språket så pass att vi läser och skriver det, vill säga.

Språkets historia belyses inledningsvis, och intressant är förstås att engelskan - som till huvudsak är ett västgermanskt språk - har tyska och holländska som närmsta grannar. Men även svenska, danska och isländska har präglat utvecklingen, genom vikingarnas intåg, och från 1200-talet finns bara sex ursprungliga engelska ord kvar: and, of, on, to, us, we.
Resten är påverkan utifrån.
Genom romarnas erövringar strax efter kristlig tid innehar de flesta verb i engelskan latinska rötter. Vissa franska influenser finns än i dag i uttalet, också det genom historisk påverkan från fransk aristokrati som härskade en tid. Men de fundamentala varje-dag-orden i engelska är germanska.
Vad som ytterligare komplicerar språkets utveckling är att de första tryckta böckerna på 1600-talet - gjorda av William Caxton - innehöll många främmande ord som han själv översatte.
Därav kom det till massor av olika vokalljud. Det är därför stavningen och uttalet i engelskan har så lite med varandra att göra, påstår Gilderson.

De olika kapitlen går in på många intressanta saker, så som ord som används felaktigt - "misused words".
"Also" bör exempelvis inte användas i betydelsen "till och med" om man översätter till engelska. "I come here every morning, and also on Wednesday afternoons." Men: "Even the smallest contribution will be gratefully received".

Istället för att säga "I shall (or will) buy a new car" är det lämpligare att säga "I am going to..." i användningen av verb.

Det finns också flera fraser som svenskar använder felaktigt i engelskan. Det heter inte "fit for fight" utan "fighting fit". Liksom att "No comments" är felaktigt som satsförkortning. "No comment" ska det vara.
Och sagor har "happy endings" inte "happy end."

Som handbok för oss språkintresserade fungerar denna utmärkt. Skillnaderna mellan uttryck och ordanvändningar i de dominerande engelskspråkiga länderna finns också med.
Vill man fördjupa sig, kan man ju gå vidare till annan litteratur.

Text: LEIF WILEHAG
2001.02.01