RIKSDAGSLEDAMOTENS VARDAG
ANNELIE ENOCHSON (mp)
 
 

ALBAS FRÅGOR:
Beskriv dig själv.
Vad gör du i riksdagen?
Hur kommer Västsverige in i ditt riksdagsarbete?
Ge exempel ur din agenda för tiden 25 okt - 13 dec.

JAG ÄR URGÖTEBORGARE med rötter i den bohusländska ö-världen. Min far, farfar, morfar var alla sjökaptener och skeppare. Bor i väster nära havet, har två härliga tonårsbarn och en förstående make. Fritidsintresse under sommarmånaderna är min båt.

MINA UPPDRAG I RIKSDAGEN är som ordinarie ledamot i bostadsutskottet och som ersättare i skatteutskottet. Eftersom jag till proffesionen är arkitekt så är det roligt att politiskt få syssla med det som är mitt intresse - bostads-samhällsplaneringspolitik

UNDER DEN ALLMÄNNA MOTIONSTIDEN har jag lagt ett antal motioner som berör Västsverige...se vidare under Sagt och Gjort i Rixlex.

VECKA 43
- studiebesök på Boverket, Karlskrona
- träffar Dr Allain Dilani som doktorerat i arkitekturens inverkan på vårt psyke
- politikercafé på Info-centrum
- Svenska kommunförbunder samhällsbyggarberdning och berdningsdag inom KD

VECKA 44
- kommer jag att göra "prao" hos Elof Hansson i Göteborg några dagar eftersom vi har plenifri vecka
- studiebesök hos Wallenstam i Göteborg

VECKA 45
- Nationella Kommitten för Agenda 21och Habitat sammanträder
- studiebesök på Landstingsförbundet
- träffar lokalavdelningen i centrum , Göteborg - fredagkväll
- höststämma, Göteborg-hela lördagen.

25.10.2000