Vi har stött på ett flertal länkar till begreppet e-learning i vårt arbete med temat i Alba nr 1/01 och vill gärna ge några tips för vidare läsning:

ELearning - att planera morgondagens utbildning
En rapport från EU-kommissionen, med målsättningen att skapa "världens mest lonkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomiska tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning". Syftet med kommissionens förslag är att mobilisera utbildnings- och kulturvärlden samt de europeiska aktörerna i samhället och näringslivet för att påskynda utvecklingen av systemen för allmän och yrkesinriktad utbildning samt Europas övergång till ett kunskapssamhälle.

Flexibelt lärande, nutidens arbete och personlig utveckling
Artikel på engelska i Journal of Sociology av John Garrick och Robin Usher från Australien. Författarna diskuterar begreppen bildande i mode 1 och 2 samt flexibelt lärande, som har satt spår även i den svenska pedagogiska debatten. Det är trycket från företagen som främst diskuteras i artikeln, begrepp som arbetsbaserat inlärande, självreglerade och egenmotiverade studier.

Electronic learning - en ny utmaning för arbetsliv och livslångt lärande. pdf-dokument (402 kb)
En rapport från Sveriges Tekniska Attachéer. Rapporten belyser hur snabbt begreppet e-learning har utvecklats inom skolor, företag och organisationer runtom i världen. Rapporten ger en genomgång av utvecklingen i Storbritannien, Frankrike, Östasiens tigerekonomier (Malaysia, Singapore, Hong Kong), Japan och USA. Bitvis redovisas motgångar och problem med utbildningsformen. Trots detta är vi ännu bara i början av en industri som förväntas omsätta många miljarder dollar inom de närmaste åren.

Growing up Digital. Pdf-dokument (395 kb)
Hur går det egentligen till när vi lär oss någonting?
John Seely Brown, anställd på Xerox i USA och en av grundarna av IRL Institute for Research on Learning i Kalifornien, menar att den effektivaste inlärningen sker i ett socialt sammanhang och att den inte heller nödvändigtvis sker med hjälp av skriven text.
Som han ser det ger IT-utvecklingen stora möjligheter till en både effektivare och mer lustfylld inlärning. Han förutspår att webben kommer att förändra vår tillvaro i precis lika stor utsträckning som elektriciteten en gång gjorde. Elektriciteten förändrade våra sov- och matvanor och webben kommer att revolutionera vår sociala kontext och därmed öppna mängder av nya möjligheter till inlärning.