RIKSDAGSLEDAMOTENS VARDAG

BARBRO FELTZINGER (mp)

 
 

ALBAS FRÅGOR:
Beskriv dig själv.
Vad gör du i riksdagen?
Hur kommer Västsverige in i ditt riksdagsarbete?
Ge exempel ur din agenda för tiden februari - mars.

Mitt namn är Barbro Feltzing och jag invaldes till riksdagen -94. Jag är kemi-ingenjör och har arbetat med strålskydd och som lärare i teknik och kemi. Jag har varit balettlärare och har tagit taxikort. Hantverk har jag sysslat med vid sidan av, och jag utbildade mig därför till kopparslagare, som var det som jag arbetade med innan riksdagsarbetet.
Jag har en underbar familj med man och två barn och jag bor i skogen i Stenkullen utanför Göteborg med hönor, katter och en tam, teaterspelande gås.
Jag sitter som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i näringsutskottet och justitieutskottet. Miljöpartiets samarbete med regeringen gör att arbetet är mycket intensivt, med förberedelser av propositioner och budgetarbete. Under allmänna motionstiden har jag lagt en mängd motioner i olika ämnen, bl.a. var jag den förste som skrev om mobiltelefoners eventuella strålningsrisker. P.g.a. mitt arbete, som strålskyddsingenjör reagerade jag på den stora ökningen av antalet mobiltelefoner, som började säljas under 93 0ch -94 och kopplade ihop detta med den lågdosstrålning, som jag hade sett ge skador på lång sikt.
Nu pågår stora forskningsförsök och mitt förslag med att märka mobiltelefoner blir nu verklighet.
Min motion om obeställd e-postreklam vinner också gehör, liksom flera andra motioner, som jag envist driver.
Vid sidan av motioner, interpellationer, frågor och propositionsförberedelser träffar jag en mängd företrädare för näringsliv och organisationer, och min största strid i riksdagen gällde småföretagares rätt till ett undantag i turordningsreglerna.
Min region, Västra Götaland, vill jag skall satsa på en utbyggnad av järnvägstrafiken. Jag har haft interpellationer med näringsministern om järnvägen och främst arbetar jag nu på att sträckan Vänersborg- Göteborg skall kunna öppna stationer för persontrafik och inte bara godståg, som åker förbi Älvängen och Nödinge bl.a. I budgetförhandlingarna inför vårbudgeten vill jag att denna fråga skall vara med.. liksom en satsning på småvägarna i Dalsland.
Framför mig nu i februari och mars ligger en träff med Länsbygderådet i Bohuslän och Dalsland, länsstyrelsen i Västra Götaland och arbetsförmedlingar, samt ett kvinnligt nätverk, och representanter för småföretagare. Ett besök görs på Elektrolux i Alingsås, för att se stressen ansiktekan man säga.
Min största fråga i riksdagen är en allmän, daglig arbetstidsförkortning och jag kommer nu att medverka i regeringens kommande utredning, tillsammans med parterna på arbetsmarknaden. Med den stress och utbrändhet, som nu är ett stort arbetsmiljöproblem,behöver vi förkorta arbetstiden, så att människor orkar med. Ett exempel är inom vården, där människor formligen går på knäna.
Vårpropositionen förbereds nu och jag vill få in en utredning om småföretagarnas förutsättningar för rätt till A-kassa med bra regler och satsningar på de som har det allra sämst i vårt samhälle.

2001.02.01