Hedersredaktion

 

Albas hedersredaktion är ett uttryck för tidningens strävan att bygga broar mellan kultur, vetenskap och samhälle. Hedersredaktörerna ger sitt stöd för viljan att utveckla kunskapssamhället, men de har naturligtvis sina egna definitioner och analyser om detta.

Det ska också poängteras att den förnämliga församlingen inte representerar något organisation eller företag - detta är en ren personlista. Förhoppningsvis växer listan ytterligare något med tiden.

NY HEDERSREDAKTÖR FRÅN NR 1/2001
Guy Heyden
Guy Heyden är professor emeritus i oral patologi och är kanske mest känd som grundare och projektledare för det tvärvetenskapliga projektet Kosterhälsan. Han är också verksam som UNESCO-professor i "Human Response to Environmental Stress" vid Göteborgs universitet. För tillfället är han också gästprofessor vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg.
Sina forskningsintressen har han främst inom ämnesområdena humanekologi, hälsoantropologi och gerontologi.
Guy Heyden är även medlem i Författarförbundet och har bland annat givit ut böckerna Hela människan och under pseudonymen Guido, Lättrimmad vitterlek (ur vilken vi brukar citera här i Alba).

Besök gärna Biologiks hemsida

   
  POLITIK  
  Kerstin Alnebratt (s), kommunalråd i Göteborg
  Eva Flyborg (fp), riksdagsman från Göteborg, ledamot i riksdagens IT-råd
  Helejna Larsson obunden, ledamot i IT-delegationen
  Cecilia Malmström (fp), delegat i EU-parlamentet
  Sten Svensson (m) politiker, representant i Nordiska rådet
  MARKNAD  
  Rune Gustafsson förbundschef i Göteborgsregionens kommunalförbund
  Bert Inge Hogsved VD för dataföretaget Hogia, Stenungsund
  VETENSKAP  
  Bo Dahlbom professor i informatik, ledamot i Göteborgs universitets datadelegation
  Jan Hult professor emeritus i hållfasthetslära vid Chalmers. Medarbetare i Nationalencyklopedin
  Sven-Eric Liedman professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
  Tuija Lindström professor i fotografi, Göteborgs universitet 
  Anders Ulfvarson professor i marin konstruktionsteknik på Chalmers, ersättare för rektor i västsvenska rektorsgruppen
     
 


 

[TILLBAKA]