Den som trodde att massundervisning var något nytt trodde fel. Det är inte datorn och internet som gjort undervisningsformen möjlig. Open university har länge varit massundervisningens okrönte konung och deras verksamhet började långt innan någon hade uttalar ordet "internet".

Open Univerity är Englands absolut största universitet. Hela idén med skolan är att vem som helst skall ha rätt att läsa där - så länge de klarar tentorna. Du behöver med andra ord inte ha några specifika betyg för att komma in. Ungefär en tredjedel av universitetets studenter hade inte kvalificerat sig för liknande kurser på andra håll.

Denna idé betyder att det är många som kommer in på kurserna. Just nu läser cirka 200.000 elever på Open University. För att klara denna mängd elever har skolan länge legat i frontlinjen för nya idéer gällande massundervisning.

När universitetet började sin verksamhet 1971 var radion, tv:n och bandspelaren de viktigaste tekniska hjälpmedlen. På sjuttiotalet lånade skolan ut bandspelare till sina studenter så att de skulle kunna ta del av undervisningen. Likadant gjorde de när videon gjorde sitt intåg i undervisningen. Numera förväntas alla ha tillgång till dessa apparater. Fördelen med att använda kasset- och videoband framför tv- och radiosändningar - att kunna trycka på stopp och spola tillbaka - gör att de flesta kurser nu använder sig av endera.

Nu har IT gjort sitt intåg på Open University. Mer än 150 kurser använder informationsteknologi på något sätt. Bland annat har en virtuell "arena" utvecklats där mer än 100.000 kan delta vid en föreläsning. Och kursdeltagarna läser fler än 170.000 e-mail och datorkonferensmeddelanden varje dag.

Då tanken med skolan är att alla skall ha möjlighet att läsa har datortillgången begränsat användningen av tekniken. Alla har ju inte dator och modem. Och datorer är än så länge för dyra att låna ut. Så länge bredbandstekniken och datorer inte är var mans egendom kommer därför den huvudsakliga undervisningsformen på Open University att vara ljud och bild förmedlat med gammal teknik. Video och bandspelare.

Text: Magnus Körner
2001.02.01