Hur kan forskningen bli en positiv kraft i samhällsomvandlingen?
 
 

Johan Öberg har gjort en inventering av det akademiska livet i Göteborg på uppdrag av Forum för studier av samtidskulturen inom GU. Den syftar till att beskriva intressanta, produktiva friktionsytor mellan den akademiska forskningen vid GU, Västra Götalandsregionen och staden Göteborg. Bakgrunden är den sociala förändringsprocess som präglar både staden, regionen och kanske också universitetet.

Med detta uppdrag har Johan Öberg, som tidigare varit redaktör för tidskriften Ord&Bild och kulturattaché i Moskva, undersökt potentialen hos institutionerna arkeologi, etnologi, genusvetenskap, historia, idé- och lärdomshistoria, konst- och bildvetenskap, Valand, litteraturvetenskap, musikvetenskap, musikhögskolan, religionsvetenskap, svenska, vetenskapsteori, ekonomisk historia, företagsekonomi, Gothenburg Research Institute, journalistik och masskommunikation, juridik, socialt arbete, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap, samt Chalmers, Museion och Gruntviginstitutet.

Ryktet om flanören Johan Öbergs undersökning har nu börjat sprida sig. Det är därför med glädje som Alba kan erbjuda dokumentet i sin helhet för läsning.
Ladda ner det som pdf-dokument (148 kb).
Skicka gärna dina kommentarer direkt till johan.oberg@natverkstan.net.
Du kan naturligtvis även skriva till Alba!