RIKSDAGSLEDAMOTENS VARDAG
BIRGITTA CARLSSON (c)
 
 

ALBAS FRÅGOR:
Beskriv dig själv.
Vad gör du i riksdagen?
Hur kommer Västsverige in i ditt riksdagsarbete?
Ge exempel ur din agenda för tiden 13 dec - 1 feb.


Fråga 1
För snart 28 år sedan flyttade jag tillsammans med min man Rustan och våra flickor Ulrika, Anneli och Jenny från Alingsås upp till Torestorps Egendom i Skövde kommun. Jag tror att det var just att flytta som gjorde att jag började intressera mig för politik, när det blev val var det inte längre personer som jag hade kände och hade förtroende för som jag kunde rösta på utan jag var tvungen att ta reda på vad olika partier drev för frågor och vad de ville uträtta. Då upptäckte jag vilken bra politik Centerpartiet hade. Både för mig som förälder, för oss som företagare och inte minst för partiets miljöpolitik.

Vi driver ett jordbruk med inriktning på spannmålsproduktion i huvudsak utsädesproduktion. Vi har också några hästar och några amkor. Våra flickor är nu vuxna och har egna familjer, så vi har fram till nu 4 underbara barnbarn.

Jag tycker att uppdraget som riksdagsledamot är det finaste förtroendeuppdrag man kan få och känner stor glädje över att få arbeta med politik på heltid, att få vara med och försöka påverka utvecklingen i vårt land så att vi får livskraft i hela landet

Under min fritid vill jag väldigt gärna umgås med min familj och våra vänner. Tycker om att ha mycket folk omkring mej. Som avbrott på allt läsande tycker jag också om att vistas ute i naturen. Att plocka bär och svamp är väldigt roligt.

Fråga 2
I riksdagen har jag ganska många uppdrag, jag gör min tredje period nu och mitt främsta uppdrag är som ordinarie ledamot i Socialförsäkringsutskottet. Ett utskott med många viktiga områden. Socialförsäkrirngssystemen, trygghet för äldre, trygghet för familjer och barn och trygghet för invandrare och flyktningar. Jag är också ersättare i Näringsutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet och i EU-nämnden. Jag är också vice gruppledare och kassör i riksdagsgruppen.

Fråga 3
Skaraborg ingår nu i Västra Götalands län och jag har i mitt parti på distriktsnivå jobbat med frågorna omkring samgåendet. Här i riksdagen har jag bl a varit med ock skrivit motioner som berör både Skaraborg och Västra Götaland. Dessa kan Du hitta under Sagt och Gjort i Rixlex.

Fråga 4
De sista veckorna här i riksdagen är fyllda av debatter och voteringar.
v 49 Riksdagsarbete med bl tre debatter på fredag. På lördag träffa väljare i Skövde på Commerce där vi bjuder på glögg.

v 50 måndag. Besök i Lidköpings kommun med anledning av den höga vattennivån i Vänern. Träff med En grupp som jobbat med Kvinnors Makt och Inflytande i Skövde Stadshus och Jämställdhetsrådet i Skövde. På kvällen distrikststyrelse i Skara. Tisdag till fredag riksdagsarbete.

v 51 Styrelsemöte med Hushållningssällskapens förbund i Stockholm samt tisdag och onsdag sammanträde med Rennäringsåpolitiska kommittén.

v 52 - v 2 Flera lediga dagar då jag bl a skall läsa in allt som inte blivit gjort under hösten. Men jag skall också ha några sammanträden med olika grupperingar i Centerpartiet.

v 3 börjar riksdagsarbetet igen