RIKSDAGSLEDAMOTENS VARDAG
JONAS RINGQVIST (v)
 
 

ALBAS FRÅGOR:
Beskriv dig själv.
Vad gör du i riksdagen?
Hur kommer Västsverige in i ditt riksdagsarbete?
Ge exempel ur din agenda för tiden februari - mars.

* Jag bor i Frändefors i Dalsland, även om riksdagsarbetet inte tillåter att jag är där så mycket som jag skulle vilja. Tidigare har jag bott på landet, varit halvt självförsörjande, arbetat ibland när jag behövt det för pengarnas skull och varit engagerad i miljöfrågor och kommunpolitik.

* Jag sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott där jag är utskottsansvarig för vänsterpartiet. Jag håller alltså på med miljöpolitik, jordbrukspolitik och djurrättsfrågor.

* Genom att jag kommer här ifrån. Jag är inte en lokalpolitiker i första hand, eftersom jag har huvudansvaret för vår nationella politik inom tre viktiga områden, men jag försöker att bevaka Dalslandsfrågorna särskilt eftersom vi är få riksdagsledamöter från Dalsland och för att jag känner varmt för mitt landskap.

* Den stora frågan som skall behandlas i mitt utskott den närmsta tiden är rovdjurspolitiken där jag har varit med och förhandlat fram en propositionen med regeringen och miljöpartiet. Vi som är miljöansvariga för vänsterpartiet skall också under den närmsta tiden fortsätta arbetet tillsammans med regeringen för att få till en ny kemikaliepolitik, ny miljöpolitik och en proposition om klimatpolitiken. Dessutom fortsätter vårt samarbete med regeringen på flera andra områden, bland annat det tunga arbetet med en vårekonomisk proposition.

2001.02.01