Bortglömd modernist på Ljunggatan
 

En av det svenska nittonhundratalets mest aktiva mångsysslare hade ett av sina högkvarter på Ljunggatan i Göteborg. Det gäller Ebbe Linde, som under sin levnad mellan 1897 och 1991 bidrog med så mycket på så många områden att det låg honom i fatet.

Lite tillspetsat kan man säga att själva splittringen var kärnan i Lindes verksamhet. Redan på trettiotalet, bland annat i brev till Elmer Diktonius, skriver Ebbe Linde om hur oförmågan att samla sig till storverk på ett område är, och kommer att vara, den ständiga akilleshälen. Profetiskt, om man ser till det ringa antalet rader i handböcker och historieskrivningar, och till den obefintliga Ebbe Linde-forskningen.

Göteborg tog emot Ebbe Linde i mitten av tjugotalet, strax efter debuten med diktsamlingen Bräsch. Han blev en av frontfigurerna i Göteborgssektionen av Clarté, och hjälpte till med prenumerantinsamling och annonsförsäljning i Göteborg för Spektrum. Parallellt med sitt författarskap och sina insatser som radikal kulturdebattör arbetade Linde som speciallärare i elektrokemi på Chalmers, där han var kvar fram till slutet av 40-talet. Naturvetare, humanist, psykolog och pedagog - en ständig hunger och ett ständigt gränsöverskridande, som mer var ett behov än ett medvetet val.

Ebbe Lindes verksamhet kan liknas vid ett rikt och intrikat pussel där endast den fullkomliga bilden helt och hållet ger rättvisa åt de enskilda bitarna, vilka ligger i en mängd askar innehållande bland annat lyrik, dramatik, kritik, översättning och psykoanalys. De väntar på den tålmodige pusslaren.

Paulina Helgeson
2002.01.24
(förf. verksam inom Ebbe Linde-sällskapet)

   
 
   
 

VERKLISTA (lästips!):
Bräsch, 1924
Brott och straff. Bort med strafflagen!, 1930
Brudsporre, 1931
Ur den magiska kitteln, 1932
Senapskornet, 1934
Raslära, raspolitik, reaktion, 1935 (Tillsammans med Karl Evang)
Dikter III, 1936
Isljuset, 1938
Vad gäller striden?, 1940
Gilgamesj. Skådespel för musik., 1946
Göteborg, 1948
Gyllenåsnan, 1949
Vision och eko, 1957 (Antologi där EL stod för dikturvalet)
Det romantiska dramat, 1962
Kristendomens uppkomst. En okonfessionell framställning., 1967
Västöstligt, 1967.
Dagboksålder, 1969
Inre memoarer, 1976
Roller: poetiska parafraser, 1977

ÖVERSÄTTNINGAR gjorda av EBBE LINDE
Barnpsykologi I, 1933 (Utdrag ur A handbook of child psychology, red. av Carl Murchison)
Barnpsykologi II, 1933 (se ovan)
Barnpsykologi III, 1935 (se ovan)
Ludvig Holberg: Jeppe på berget eller den förvandlade bonden, 1950
Guillaume Apollinaire: Guillaume Apollinaire, 1952 (Ett urval ur Apollinaires produktion)
Bertolt Brecht: Tolvskillingsoperan, 1957
Gajus Valerius Catullus: Dikter, 1958
Horatius: Satirer och epoder, 1959
Horatius: Epistlar och sista dikter, 1960
Eugène Ionesco: Tre pjäser, 1961
Juan Ramón Jiménez: Ögonblick av evighet, 1961
Horatius: Oden 1-3, 1963
Frédéric Mistral: Sången om Rhône, 1964
Lope Félix de Vega Carpio: Péribáñez och kommendanten i Ocaña, 1966
Chinua Achebe: Allt går sönder, 1967
Geoffrey Chaucer: Mjölnarens berättelse om den vackra Alison och
den klipske scholaris, 1967
Chinua Achebe: En folkets man, 1968
Marcus Tullius Cicero: Samtal i Tusculum 1-2, 1970
Niccolò Machiavelli: Komedier, 1970
Marcus Tullius Cicero: Samtal i Tusculum 3-5, 1971
Xenophon: Kyrosexpeditionen. Anabasis., 1972
Aloysïus Bertrand: Casper natt: fantasier i Rembrandts och Callots manér, 1976
Xenophon och Platon: Sokrates på fest och i vardagslag, 1985