Revolutionärerna | Biljettkontroll! | Jobba på nigger!

Tre krönikor från GT år 2000.
 
 

Här låg tre texter som på författarens begäran är borttagna.
/Red 071002

   
 
   
  Författaren har tidigare bl a medverkat i boken Med sökarljuset på vitmaktrörelsen / redaktör: Maria Wallin ; övriga skribenter i den var Heléne Lööw och Ove Sernhede