In vino veritas
  AV PETER JOHANSSON
 

En snyggt formgiven litterär essä om vin. Kan det bli något annat än finkulturellt fyllesnack i bokform? Jo, uppenbarligen går det. Carl-Johan Malmbergs kärlek till vin går långt tillbaka och det är en njutning att läsa den spänstiga och sensuella texten.

Malmbergs egna ingång i vinets värld var av litterär art, närmare bestämt via den engelska deckarförfattarinnan Dorothy Sayers, som slukades i yngre tonåren. Skilda litterära texter blir nu i hans egna essä passager till vinets värld och väsen. Vin och litteratur får belysa varandra i ett ständigt växelspel. Läsaren får bekanta sig med vinets roll i exempelvis Platons "Symposion" (titeln översätts hos Malmberg ganska rättvisande till "Dryckeslaget") och Gunnar Ekelövs "Den gamle superkargören". Utifrån sistnämnda prosadikt berättar författaren hur han med vänner försökte - äta dikten - genom att tillaga en liknande middag som den drömskt beskrivna. Detta leder i texten vidare till bland annat en skildring av aposteln Johannes inmundigande av ängelns bokrulle.

Hela tiden lätt på handen guidar oss en uppenbarligen beläst Malmberg genom kulturhistoriens hyllningar och bilder av vin. En särställning intar här en av bokens få utomeuropeiska röster. Persiska 1100-talspoeten, matematikern med mera, Omar Khayyam, skiljer sig från flertalet av bokens personligheter som nästan alla om vinet predikar, less is more. Här är det istället vinet som en väg bortom både jaget och förnuftet som hyllas, vinet som medel att nå bortom den världsliga fåfängans slöja. "Vin är Anden, som uppfostrar menniskan" heter det i Omars kompromisslösa hyllning till vinet.

Berusningen är nu inte det primära i Malmbergs egna relation till vinet men hyllandet blir inte mindre för det. "Jag brukar ibland tänka på viner som människor och människor som viner", skriver han, och det fyllda vinglaset utmålas som en essens av tiden; ett infångat nu. En viss vördnad och försiktighet märks även. Stora viner hotas av allt för många människor. "Bäst är att vara tre: du, vännen och vinet."

Sugen på ett gott vin blir man otvivelaktigt och kanhända borde Systembolagets personal vid nästa besök ombedjas ta fram ett vin som fait queue de paon dans la bouche ­ slår ut som en påfågelsstjärt i munnen.

2003.02.06

   
 
   
 
   
 

 
 

Anden i flaskan

Carl-Johan Malmberg
Anden i flaskan
Bonnier essä, 2002
 

 Stora viner hotas av allt för många människor.
"Bäst är att vara tre: du, vännen och vinet."