På främmande mark

 

AV GUSTAV ÖBERG


Extra

Jag är hängiven läsare av Slas, men den här gången har jag haft det svårt. Liksom det verkliga livet kan bli alltför komplicerat, när man överväldigas av nya erfarenheter och förhållanden, så drabbas jag likom huvudpersonen av så många intryck att överblicken hotas.

Ett tillstånd av osäkerhet och vilja till flykt skildras i boken djupt känt av en ung man, författaren själv, som tillfälligt inflyttad främling i en gudsförgäten håla i Kanada något av åren strax efter andra världskriget.
Innehållet blir meningsfullt också i dagens Sverige med tanke på vad inflyttade unga män och kvinnor här kan möta av misstro och ifrågasättanden, kulturellt, religiöst och ekonomiskt.

Den unge mannen Stig berövas i den nya miljön raskt sitt förnamn och kallas Steve. Han är huvudperson, gryende författare och nygift med en kanadensiska, som han har barn med. Moderns familj undanhåller honom barnet. Det skall tydligen inskolas till franskspråkighet och fransk-kanadensisk sed. Den lutherska lära fadern är döpt i, ses i den katolska omgivningen som något obegripligt och som ett hot. En av hans nya släktingar planerar att utnyttja honom ekonomiskt genom att betala honom uselt som vaktmästare på sin fritidsanläggning för fiske.

Platsens krog är Steves/Stigs tillfykt. Där möts han inte bara av misstro utan också av viss förståelse. Där finns också boktitelns Cecilia, vars längtan bort från den trista hemorten spelar viss, för mig svårtolkad roll.
Stig pendlar mellan att fly med sitt barn och att stanna. Bokens sista ord lyder: Vad som än hände och hur länge det än skulle vara så skulle jag stå ut. Ske alltså.
Kulturkrockar, situationer, händelser, liksom dialogerna är gestaltade i Slas vanliga återhållsamma och träffande stil. Boken är illustrerad med pregnanta teckningar från den kanadensika avkroken.

2004.01.29

Extra
Extra  
 
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 1 2004

 
 
bokomslag
 
Stig Claesson
Följ alltid Cecilias exempel
Bonniers 2003
 
 

 

 
 
Citat
Innehållet blir meningsfullt också i dagens Sverige med tanke på vad inflyttade unga män och kvinnor här kan möta av misstro och ifrågasättanden, kulturellt, religiöst och ekonomiskt.