Annika Peterson, ung SDN-politiker

"Vi kan göra en
hel del
för vår stadsdel"

Annika Petersson var 20 år när hon hösten 1992 kom in i SDN Högsbo. Efter drygt fyra år som fritidspolitiker har hon vuxit in i rollen och menar att arbetet är både roligt och meningsfullt.
- Jag fortsätter gärna om bara tiden räcker till.

Annika Petersson har idag hunnit bli 25 år gammal. Hon arbetar som förskolelärare men är just nu föräldraledig. För åtta månader sedan blev hon mamma till tvillingdöttrarna Amanda och Rebecka.
Annika gick med i SSU när hon var 17 år och kommer från ett hem där politiska frågor och diskussioner inte var ovanliga.
- Mina föräldrar var inte politiskt aktiva men det pratades politik hemma så visst kan man säga att jag har påverkats hemifrån. Men det var inte därför jag gick med i SSU utan det var kompisar till mig som fick mig att börja. Nu har de slutat allihop och det är bara jag som har blivit kvar, berättar Annika.
Hon tycker att SDN är en bra form. Indelningen i mindre, geografiskt och beolkningsmässigt väl avgränsasde områden ger överblick och hanterlighet.
- Jag trivs och tycker det är roligt att jobba som SDN-politiker. Sociala frågor som skola, barn- och äldreomsorg har alltid intresserat och engagerat mig. Även om ramarna för vår verksamhet beslutas centralt tycker jag att vi kan göra mycket själva. Vi gör egna prioriteringar efter hur verkligheten ser ut och efter vad vi bedömer som riktigt.

Upprustad skola och nya daghem

Annika håller inte med om att SDN bara har använts som en effektiv organisation för att administrera nedskärningar. Hon tycker att det var olyckligt att reformen sammanföll med den ekonomiska krisen men att det ändå har gått att göra positiva insatser inom ramen för SDN.
- Det hade naturligtvis varit kul om kommunens ekonomin varit bättre. Nu tror jag ändå att vi hittills varit ganska förskonade i Högsbo jämfört med andra stadsdelar. Vi har inte haft några direkta underskott och har därför kunnat behålla mycket av den befintliga verksamheten intakt. Vi har också gjort en del nya satsningar. Högsboskolan har rustats upp och kommer återigen att bli en grundskola. Vi har startat en del nya daghem och även fritidsklubbar för äldre barn för att de ska ha någonstans att ta vägen och även kunna köpa sig lite mat billigt.

Svårfunnen demokrati

SDN-reformens uttalade målsättning att fördjupa demokratin har enligt de flesta bedömare mer eller mindre misslyckats. I Högsbo självdog försöket att nå invånarna via politikerjour-verksamhet.
- Intressset var för dåligt så vi försöker hitta andra former i stället. Vi ger ut en A4-tidning, ett slags nyhetsbrev som beskriver vad som händer i stadsdelen och vi har öppna temamöten. Vi försöker också komma ut i verkligheten så mycket som möjligt genom till exempel studiebesök, berättar Annika och påpekar att folk själva både ringer och skickar brev för att ge egna åsikter eller för att informera sig.
Annika skrattar och berättar att vid ett studiebesök på en skola kom en liten knatte fram till hennes Sdn-ordförande och frågade med stort allvar om hon alltid åkte limousin till jobbet. Ett komiskt inslag men samtidigt en liten vink om hur politkerna uppfattas i dagens Sverige.
- Det händer att lärare tycker att vi ska komma ut och besöka dem oftare. När vi då berättar att vi har vanliga jobb att sköta blir en del mycket förvånade. Många verkar inte inse att vi jobbar ideellt.

Gärna politik i framtiden

Hinner man då som ideellt arbetande politiker sätta sig in i de ärenden man ska besluta om eller sitter man i knäet på tjänstemännen?
- Vi har en bra kontakt och öppen dialog med stadsdelstjänstemännen. De förbereder ärendena och vi måste ju kunna lita på att de gör sitt jobb. Genom att vi infört konsekvensbeskrivningar har vi fått bättre underlag för besluten och vi köper inte tjänstmannaförslag rakt av. Vi återremmitterar ärenden om vi tycker att beslutsunderlaget inte räcker till eller att konsekvenserna av ett förslag inte är acceptabla.
Som tvillingmamma har Annikas situation förändrats radikalt och hur mycket tid det blir över för politiken framöver vet hon inte. Så länge hon är mammaledig hinner hon vara med på nämndmötena och en del temamöten men när hon sedan ska börja arbeta igen blir det svårare.
- Eftersom jag flyttade ifrån Högsbo när jag fick barn kommer jag inte att bli kvar där efter nästa val. Räcker tiden till vill jag gärna fortsätta att jobba politiskt men var och på vilken nivå det blir har jag ingen aning om.


text: PETER WERNBOM
bild: HENRIK LANGE
foto: HANS RYDMAN


 Synpunkter? Hör av dig till Alba! | Tillbaka till innehållsförteckning