Information till förbannelse

Bengt-Arne Vedin menar att det är lätt att drunkna i all osorterad information.

  Informationsfloden som sköljer över oss i dagens samhälle gör oss inte nödvändigtvis mer upplysta. Tvärtom är det lätt att gå vilse i en värld som svämmar över av ostrukturerad information. Och medborgare med allt mer information men allt mindre kunskap är en dålig förutsättning för demokrati.
 

Att människor i ett samhälle har tillgång till relevant information är viktigt inte minst för demokratin. Men det är inte så enkelt som att mer information är bättre.
Viktig information från våra demokratiska organ kan effektivt döljas i ett större informationsflöde vilket ställer stora krav på mottagarens kunskap. Att förstå och sätta informationen i en kontext är ofta svårare än att finna den.

Bengt-Arne Vedin var tidigare adjungerad professor vid Tekniska
högskolan i Stockholm och är numera ansvarig för Ruben Rausings forskningsstiftelse samt ordförande för Tekniska museets forskningsnämnd, och han menar att den som sänt informationen ändå har ett alibi och kan säga att; du fick ju informationen men reagerade inte.
Som konsult, föreläsare och skribent inom bland annat informationsteknik och framtidsstudier har han levt i informationssamhället längre än de flesta av oss. Att mer information är bättre avfärdar han som en myt vars idé är att den som är välinformerad har mer makt, kan välja och styra själv, riskerar mindre att manipuleras. Ett demokratiskt, jämlikt samhälle förutsätter lika och full informationstillgång till alla. Information åt folket, åt alla.

Oinformerad drunknar
Verkligheten är en annan menar han. Osorterad, orelaterad information i stor mängd riskerar att dränka den oinformerade, skapa överbelastning och stress. Ett effektivt sätt att manipulera kan mycket väl vara att just skölja information över den som saknar informationsverktyg.
Sådan manipulation är ingen dystopi utan förekommer i dagens Sverige.
- Det finns många exempel på att så har skett. Politikerna sade till exempel om almarna och Dennispaketet att "Detta har vi kört i alla politiska instanser och det är för sent att ändra något nu", säger han.
- Dessutom föreligger stor risk för förvirrande information, pseudokunskap och informationsstress. Därigenom kan människor lätt bli offer för manipulation och demagogi.

Han nämner presidentkampanjen i USA mellan Bush och Dukakis som ett exempel på sådan manipulativ och missvisande information. Den kampanjen kom mycket att handla om vad Dukakis skulle ha gjort om hans fru blivit våldtagen och mindre om sakfrågorna.
I myten om att mer information är bättre ingår att man ser information som likvärdig med kunskap. Men enligt Bengt-Arne Vedin kan man tala om en hierarki med data i botten som via information och kunskap toppas av visdom, förmågan att klokt utnyttja kunskapen.

Det är svårt att dra några skarpa gränser i den här hierarkin eftersom det som är kunskap för en kan vara information för en annan och data för en tredje. Förståelsen beror på kontexten, på sammanhanget.
När Victor Hugo år 1862 hade publicerat Samhällets olycksbarn åkte han på semester för att vila upp sig. Efter ett tag skickade han ett brev till sin förläggare för att få reda på hur boken tagits emot. Brevet löd "?". Svaret: "!".

Sammanbrott krävs
En del av informationsöverflödet står Internet för. Men det nya mediet kan också användas till att stärka demokratin genom att offentliga organ lägger ut information på nätet och därigenom ger invånarna bättre access till offentliga handlingar. Ett annat exempel är kommunala folkomröstningar. Sådana har hållits i bland annat USA och blir både enklare, billigare och snabbare än traditionella omröstningar, menar Bengt-Arne Vedin.
- Men det finns påtagliga risker med Internet också. Om jag timmen innan jag skall rösta hittar alarmerande uppgifter om till exempel en kandidat på nätet, hur skall jag hinna kolla om de stämmer?
- I Sverige har vi hög internetmognad och därför tror jag att val via Internet kan hållas inom tio år. Svårigheterna är inte så mycket tekniska som sociala och politiska, säger han.

I den pågående regionaliseringsdebatten har frågan om Internet sin plats, framhåller Bengt-Arne Vedin som menar att utvecklingen delvis går mot att Internet låter till exempel olika städer samarbeta över nationsgränserna.
- En alternativ utveckling kan vara att andra grupper än regionala använder sig av Internet och hittar likasinnade. Det skulle kunna tala mot regionalisering, åtminstone vad gäller Internets roll. Människor med ett gemensamt intresse, en gemensam bas, kan komma tillsammans, snarare än människor med gemensam regiontillhörighet.

text: PER NILSSON


Synpunkter?Skriv till oss! | Tillbaka till innehållsförteckning