Faktaruta Oslos bydelsreform

Infördes? 1988

Antal bydelar? 25

Antal invånare i respektive bydel?
Genomsnitt: 19 300. Minsta bydelen: 6 700. Största bydelen: 28 500

Ansvarsområden? Primärvård, socialtjänst, barntillsyn, missbrukarvård, integrering av flyktingar, sjuk- och ålderdomshem, hemtjänst, dagcenter för äldre och för utvecklingsstörda, fritidsparker, förvaltningsansvar för bydelens byggnader, stöd till lokala kulturevenemang.

Försöksverksamhet? I fyra stycken från mitten av 80-talet fram till införandet av reformen.

Direktval till bydelsutvalgen? Infördes på försök i fyra bydelar vid förra kommunalvalet, 1995.

Öppna nämndsammanträden? Ja, om inte annat bestämts för det enskilda mötet. Varje möte inleds med "öppen halvtimme", då invånarna i bydelen får framföra åsikter från talarstolen.

Antal ledamöter? 13

Sammansättning? I de 21 bydelar som inte har direktval motsvarar bydelsutvalgets sammansättning den i bystyret (kommunstyrelsen). I bydelar med direktval utses de genim val i respektive bydel.

Tillbaka till artikel om Oslo