Ingen rusning direkt

- men mycket att välja på i direktvalsförsök i Köpenhamn

 Rosutdelning och lokala partier var inslag i Köpenhamns direktvalsförsök.
- Ta' en rose. Vil du ikke også ha' en?
Förbipasserande utanför SuperBrugsen i stadsdelen Nørrebro hajar till. Är det inte...? Jovisst är det statsministern Poul Nyrup Rasmussen som delar ut rosor. Det är valkampanj till tre bydelsråd i Köpenhamn.
 

Första januari fick Köpenhamn sina första stadsdelsnämnder, eller bydelsråd som det heter på danska. Men till skillnad från i Göteborg börjar försöket i Köpenhamn under en femårsperiod bara i fyra bydelar: Kgs. Enghave, Nørrebro, Østerbro och Valby. I Kgs. Enghave utses de 21 lokalpolitikerna utifrån den politiska sammansättningen i Köpenhamns fullmäktige, på samma sätt som i Göteborg.
Störst genomslag inför starten av bydelsråden fick av naturliga skäl tillsättandet av politikerna i de tre övriga bydelsråden. Dessa skulle utses genom direktval i slutet av maj förra året, med en valkampanj som i mycket påminner om kommunal- och riksdagsval. Statsministerns inhopp i valkampanjen var ett försök att höja valtemperaturen.

Massiv uppbackning från media
Det torde ha varit svårt för medborgarna i de tre stadsdelarna att undgå valet till bydelsråden. Den massmediala uppbackningen var enorm. Under maj månad publicerades ett par hundra tidningsartiklar om bydelsvalet. Valet kryddades med både lokalt förankrade aktionsgrupper och rena enmanspartier, förutom de vanliga etablerade partierna.

Skatere mot bilisme
I stadsdelen Nørrebro är trafikfrågorna ett dagligt debattämne. Området har fler bilar på dagtid än på kvällarna, eftersom pendlare från ytterområdena ofta väljer att parkera här under arbetstid. Många vill hejda denna tillströmning genom att omvandla bilgator till gågator. Ett uttryck för detta är den renodlade ungdomslistan "Skatere mod Bilisme". Dessa rullskridskoåkande ungdomars valkampanj kostade betydligt mindre än de etablerade partiernas. Blygsamma 500 kronor tyckte de att de kunde offra. Resten fick bli muntlig kampanj.
Mot bakgrund av den massmediala hårdbevakningen och de många lokala och tillfälliga valkonstellationerna, blev valresultatet för många en stor överraskning. Valby var bäst med sina 43%, medan bara 36% röstade i Nørrebro. Valforskaren Hans Jørgen Nielsen menar att det låga valdeltagandet är ett uttryck för att folk inte har något naturligt lokalt engagemang. Därför röstar man på det man känner igen, det vill säga oftast på de etablerade partierna.

Flest röster till de etablerade partierna
De etablerade partierna tog hand om merparten av mandaten, även om valresultatet inte var en direkt avspegling av mandatfördelningen i Köpenhamn som helhet. Bäst för de lokala konstellationerna gick det i Valby, där Valbylisten med sina sex mandat blev störst tillsammans med socialdemokraterna. Och hur gick det då för "Skatere mod Bilisme"? De fick 250 röster, vilket inte räckte till något mandat i bydelsrådet.

text: CHRISTER WIGERFELT
bild: HENRIK LANGE


  Till faktaruta om Köpenhamns bydelsråd | Till artikel om Valbylisten
Synpunkter? Skriv till Alba | Tillbaka till innehållsförteckning