"Vart tog

 

demokratin

 

vägen?"

Lars Alfredsson, SDN-politiker som svalnade.Hösten 1989
förberedde sig de blivande SDN-politikerna inför den reform som från
och med årsskiftet
1990 skulle föra ut demokratin till göteborgarna.
Lars Alfredsson var till en början fylld av entusiasm och idéer när han tog plats som Vänsterpartiets ende representant SDN Linnéstaden.

- Jag hade stora förväntningar på SDN-reformen och var kolossalt kaxig. Jag trodde på fullt allvar att vi skulle kunna genomföra en massa positiva saker för Linnéstadens invånare, förklarar Lars Alfredsson.
Lars var 37 år när han tog plats i SDN Linnéstaden. Samtidigt började han arbeta som tjänsteman på SDN Bergsjön. Genom sitt yrke som kommunal tjänsteman inom fritidssektorn sedan mitten av 1970-talet hade han lång erfarenhet av kommunal verksamhet.
Han blev medlem i vänsterpartiet (fd VPK) 1975 och hade före det varit aktiv i olika solidaritetsrörelser bl a Chilekommittén, FNL-rörelsen, Svensk-Kinesiska Vänskapsförbundet och Hyresgästföreningen.
Som nybliven kaxig SDN-politiker gick han ut hårt och ville driva egna förslag och frågor för att förbättra villkoren för invånarna i Haga, Annedal och Masthugget. Visserligen hade han och andra SDN-politiker fått signaler om att det var sämre tider på gång men också tongångar om att produktionen nog skulle få fart på den kommunala ekonomin igen.

Politiska tjänstemän

- Det var väl ingen som egentligen anade hur djupt vi skulle dyka. Vi trodde nog att kommunens ekonomiska problem skulle vara av övergående natur och att den kommunla ekonomin skulle återhämta sig relativt snabbt.
Ett av Lars förslag var att bygga en bad- och simhall på Masthuggstorget. Hans tanke var att utnyttja den lediga ytan för att skapa en samlingsplats för motion och rekreation inte minst för alla barn och ungdomar i området.
- Jag tycker fortfarande att det var ett bra förslag, torget är fult och fyller inte någon som helst vettig funktion. Nu visade de sig ganska snart att sådana förslag var ekonomiskt orealistiska eftersom det inte fanns några pengar.
Lars ambition krymte undan för undan och som ensam representant för sitt parti blev det en tuff sits att driva en egen linje utan stöd.
- Jag hade stöd från mitt parti men att försöka få gehör för frågor och förslag i de andra partierna var omöjligt även om det rörde sig om politiskt neutrala frågor. Vi blev reducerade till politiska tjänstemän som gjorde verksamhetsplaner, budget- och organisationsförslag och fungerade som remissinstans.

Utan möjlighet att påverka

Efter fem år som SDN-politiker valde Lars att hoppa av i december 1994.
- Jag hoppade av eftersom jag tyckte att det var totalt meningslöst. Vår uppgift blev helt enkelt att administrera centralt fattade beslut utan någon möjlighet att påverka. Det förekom i princip inte någon politisk diskussion alls. Miljöpartiets representant tror jag yttrade sig två gånger under de tre första åren. Vid det ena tillfället gällde det priser för fönsterputsning om jag minns rätt.
Idag nöjer sig Lars med sitt arbete som tjänsteman inom SDN Bergsjön och ser tillbaka på sin roll som fritidspolitiker med blandade känslor.
- Tiden var absolut inte bortkastad. Jag utvecklade mig själv och min egen kompetens men syftet var ju trots allt att jag skulle tillvarata andras intressen och så blev det tyvärr inte. SDN- systemet är utmärkt för att förändra organisationer och för att administrera nedskärningar men någon fördjupad demokrati var vi inte i närheten av. Så här efteråt tycker jag att reformen var dömd från början.

Helt misslyckad reform

Lars menar att SDN-reformen togs över huvudet på de människor den skulle gagna och därför var alltför dåligt förankrad och illa förberedd för att lyckas.
- Grundtanken var riktig, demokratin skulle föras ut så nära människorna som möjligt. Men reformen skapades och kom uppifrån utan att man tagit reda på hur invånarna ville att det skulle se ut. Ska SDN lyckas måste man skapa en verklig dialog med invånarna på deras villkor och möta dem där de finns. Som det ser ut idag skulle jag aldrig kunna tänka mig en ny period som SDN-politiker.
- Hela vårt samhälle står inför ett stort demokratiproblem inte minst när det gäller rekryteringen av nya politker. Vem vill sitta i en församling utan någon reell möjlighet att påverka? Det blir bara ett spel för gallerierna. SDN i sin nuvarande form är körd. Jag tror heller inte att skol-, pensionärs-, och daghemsråd kan göra så mycket för att förbättra situationen, politikerna blir bara en slags gisslan för olika intressen.

text: PETER WERNBOM
bild: HANS RYDMAN
 


 Synpunkter? Hör av dig till Alba!
Tillbaka till innehållsförteckning