Sänk åldern för rösträtt till sexton år, skilj valdagarna för kommunal- och riksdagsval och låt en väljarbörs konkurrera med Stockholms fondbörs. Öka antalet folkomröstningar och låt dem bli beslutande och inte bara rådgivande.
 

Det är åtgärder som skulle stärka demokratin, menade Sören Holmberg, när han inledningstalade på konferensen Demokrati i storstad den 22 januari.
Fler och fler pensionärer med allt mer makt behöver en motvikt. En sådan, sade Sören Holmberg, skulle vara att ge ungdomar rösträtt från 16 års ålder.
- Det är förfärande att den här frågan ramlade bort ur debatten. Dagens 15-åringar har tillräckligt underbyggd kunskap för att rösta. Ger man ungdomarna förtroende så lever de upp till det.

Under några dagar efter konferensen i Göteborg fick Sören Holmberg stort genomslag i media. Aktuellt, TV 4, TT, till och med ungdomskanalen Z TV behandlade valforskarens olika förslag. Sänkt rösträttsålder verkade emellertid inte vara en populär åtgärd bland tonåringarna. I en av TV 4 genomförd undersökning tackade 84 procent av ungdomarna nej till sänkt rösträttsålder, bland annat med hänvisning till att kunskapsnivån hos tonåringar. Till skillnad från Sören Holmberg menar de nämligen att femtonåringar har allt för dåliga kunskaper för att fungera som väljare.

Inget straff vid röstvägran

- Beslutande folkomröstningar låter väljare vara med och bestämma mer direkt, menar Sören Holmberg.
Med röstplikt borde valdeltagandet dessutom bli högt. Några straff vid röstvägran skulle det dock inte bli tal om, snarare belöning när medborgarna går till valurnorna.
En mer radikal förändring vore den väljarbörs Sören Holmberg halvt skämtsamt redogjorde för.

- Hela dagarna kommer signalerna från aktiebörsen till beslutsfattarna om hur marknaden fungerar. Det borde finnas en väljarbörs också som förmedlade väljarnas åsikter. Man ringer helt enkelt in och säger vad man tycker och vilka partisympatier man har. Dettta skulle skicka en signal till politikerna varje dag om vad väljarna tycker, sade han.

Sören Holmberg gav en blandad bild av demokratin i världen. Å ena sidan har det aldrig tidigare funnits lika många demokratiska samhällen i världen som i dag, till stor del på grund av demokratiseringen i Sydafrika, Korea, Sydamerika och inte minst Östeuropa. Å andra sidan visar de gamla demokratierna i Västeuropa och USA trötthetstendenser. Valdeltagandet i USA var till exempel det lägsta någonsin i det senaste valet, under 48 procent. Även i Sverige har valdeltagandet gått ned, men inte så dramatiskt. Siffrorna indikerar visserligen en nedgång för demokratin, men Sören Holmberg pekade också på positiva tendenser.

- Intresset för politik är större än någon gång tidigare sedan mätningarna inleddes för trettio år sedan. Människor bär knappar och skickar insändare, med sådana saker har det varit en veritabel revolution och Sverige ligger i toppen.
Människors politiska självförtroende är mycket högre i dag, även bland lågutbildade, och att vi nu skulle ha åskådardemokrati stämmer inte, påstod Sören Holmberg.
-1968 var underbart men det var få som deltog. Då hade vi varken åskådar- eller deltagardemokrati. Nu har vi båda delarna.

text: PER NILSSON


   Tillbaka till innehållssida | Synpunkter? Skriv till oss!