Robert D Putnam vid Harvard University har provocerat samhällsforskare och politiskt intresserade över hela världen. Mest kända är hans studier av demokratins utveckling i Italien och USA. För Italien jämför Putnam skillnaderna i utvecklingen mellan de norra och södra delarna.

Putnam är empiriker. Han samlar statistik och siffror som grund för sin argumentation. Siffrorna visar att aktivt deltagande i organiserat liv har minskat under de senaste 25 åren. Den fackliga organiseringen minskar, liksom valdeltagandet.

Putnam kommer i denna text in på bowlandets förändrade former. På drygt ett decennium har antalet bowlare ökat, medan tävlingsbowlandet har minskat drastiskt. Vilka slutsatser ska man dra av det?

Putnam menar att det sociala kapitalet håller på att erodera i USA och ger några delförklatringar. Den naturliga fortsättningen blir att fråga sig vad man ska göra åt demokratins förfall.

Klicka HÄR för att läsa artikeln Bowling alone


Andra länkar till Putnam | Tillbaka till innehållsförteckning