Albas redaktion 

  Chefredaktör &
ansvarig utgivare
Christer Wigerfelt
  Grafisk formgivning Else-Berit Barkman
  Redaktörer Johanna Bontes
Per Nilsson
Siri Reuterstrand
Helena Utter
Peter Wernbom
  Illustratörer Henrik Lange
Lene Hay 
  Fotograf Hans Rydman
  Adress Drottninggatan 71
411 07 Göteborg
  Telefon 031-15 03 30
  Fax 031-15 97 06
  E-adress christer.wigerfelt@jmg.gu.se
  URL http://www.goteborg.se/kultur/
tidskrifter/tids/alba

 

Tidningen Alba ingår i Västsvenska Nätverket,
ett regionalt IT-projekt som uppbär stöd från EU:s socialfond mål 3, Länsarbetsnämnden och Stiftelsen Framtidens Kultur.

 

Albas redaktion säger TACK till:

   
Anders Feldt, Kulturnätet
Heikki Jalakas, Journalisthögskolan
Kent Skaar, Ord&Bild
Mikael Stoltz, Göteborgs universitet
Pilotprojektkontoret, Göteborg
     
    Nästa nummer av Alba kommer i början av mars
     
   

 Tillbaka till innehållsförteckning