Oberoende av politisk hemvist längtar vi nog i gemen efter enkla svar på våra frågor. Denna längtan växer sig starkare ju mer komplicerad samhällsutvecklingen blir. Carl Bildt har svarat upp mot denna längtan hos borgerligheten. Som ståupppolitiker var han aldrig svarslös inför någon politisk fråga.

Grundreceptet hämtade han i de nyliberala strömningar som formulerats av ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman och politikern och ledstjärnan Margaret Thatcher. Budskapet var att alla samhällsrelaterade frågor borde få avgöras av marknaden.

Så åker han ner till Bosnien som fredsmäklare och hos borgerligheten växer en mytbild av Carl Bildt. Som en herrelös hund irrar moderaterna med hängande huvud här hemma i Sverige. Samtidigt blir partiet starkare för varje opinionsmätning.

När Carl Bildt äntligen återkommer till Sverige skulle vargarnas jakt på sosselammen äntligen börja. Men vad händer? Karln går inte alls till offensiv utan börjar prata om nödvändigheten av högre etik hos alla politiker. Tonen gentemot socialdemokratin är lågmäld.

Konfrontationspolitikern verkar ha blivit samförståndsman. Erfarenheterna från Bosnien tycks ha satt outplånliga spår hos Bildt. En smärtsam omprövning av de tidigare idéerna kan utläsas av hans agerande efter hemkomsten.

Carl Bildt har många gånger uttalat sin förtjusning över Internet, Numera kommunicerar han hellre med folk på Nätet än med politiker i riksdagen. Kanske har han börjat läsa Alba? Albas plattform passar bättre in på Carl Bildts ståndpunkter efter än före resan till Bosnien.

text: CHRISTER WIGERFELT
teckning: HENRIK LANGE