Svårt få lägenhet i dag:

Fastighetsägarna har sista ordet!

 

 

Hur gör man för att få tag i en lägenhet i dag?
Bostadsförmedlingen finns ju inte längre - inte i Göteborg i alla fall.
Alba botaniserade bland alternativen som bjuds.

Okej, låt oss ta det från början. Under den förra regeringen, som var borgerlig, slopades de statliga ränteförmånliga lånen för byggbolag och hyresvärdar. Dessa lån som förmedlades via kommunerna, exempelvis Göteborgs kommun, gavs på villkoret av en motprestation - att alla lägenheter anmäldes till de kommunala bostadsförmedlingarna och därmed ställdes alla bostadssökande till förfogande.
- Det var ingen idé att ha bostadsförmedlingarna kvar när lånen försvann, säger Leif Andersson, socialdemokrat och fastighetsnämndens ordförande i Göteborg.
Han tycker i och för sig att det är synd att förmedlingarna upphörde.
- De fördelade bostäder rättvist. Och det kostade inget att stå där. Men det var svårt att få lägenhet.

Frågan är om det är lättare i dag. Eller kanske snarare: är det ännu svårare?
Det närmaste man kommer den gamla sortens bostadsförmedling i dag är Boplats, som ligger vid Kungsportsplatsen i centrala Göteborg. Det har funnits i ganska exakt fyra år och tre bostadsinformatörer jobbar där, varav Agneta Snygg är en.

Agneta har jobbat i fastighetsbranschen i 20 år; med såväl uthyrning, inflyttning, krav som förvaltning.
Att söka lägenhet via Boplats kostar inget. Och man förmedlar bostäder från olika fastighetsägare runt hela Göteborg. Inga krav ställs på de sökande - att de måste ha jobb eller så - utan allt vidarebefordras. Och kraven ställs i så fall av hyresvärdarna.
- Förra året fick vi in 2 800 lägenheter, berättar Agneta som dock inte kan säga hur många de förmedlade eftersom många sökande ringer upp fastighetsvärdarna direkt.
Boplats finasieras av de kommunala allmännyttiga bolagen till 30 procent, lika mycket från Göteborgs fastighetsägarförening och 40 procent från kommunen.

Där finns ingen kö. De sökande väljs helt och hållet ut av fastighetsägarna.
- Det råder ju en fri hyresmarknad, som Agneta säger.
Boplats gör heller ingen uppföljning av hyresvärdarna och har därmed ingen koll på om det skulle vara svarta lägenheter som förmedlas.
- Nej, men man kan vara nästan 100-procentigt säker på att det inte förekommer, menar Agneta. Vi skulle nog väldigt snabbt få reda på det, vi är ju en gratis förmedling.
- Det kan vara skäliga övertag ibland. De brukar uppge det, om de vill ha betalt för disk- och tvättmaskin t ex.

Var är det lättast att få lägenhet just nu?
- I Biskopsgården och nordöstra Göteborg. Och Bergsjön och uppåt. I tredje hand Tynnered och utåt.
Men centralt är det, som alltid, svårt.
- Ja, jätte, säger Agneta. Om du söker en tvåa centralt med human hyra så hänger lappen uppe högst tre, fyra timmar - vi får 25-30 ansökningar direkt.
Det går alltså inte att sätta upp sig i kö på Boplats, utan sökandet är en "färskvara" där den som söker måste vara aktiv. Agneta tycker att det fungerar "ypperligt" och pekar dessutom på den bytesbörs som finns - där den sökande sätter upp sig i pärmar för att anmäla intresse av lägenhetsbyte.
Men även där förutsätts att den intresserade är aktiv på egen hand.
Mest är det unga människor som söker via Boplats. Sådana som ska flytta hemifrån, och har tillgång till internet, där organisationen förstås har en egen sida.

Vad händer om man är gammal och trött och utan internet?
- Då kan man ringa ett telefonnummer och knappa in, säger Agneta. Men man måste ha knapptelefon.
- Det har hänt att gamla kommer in och vill ha bostad. Men inte så ofta. Då får man förklara lite mer, ta sig tid, säger Agneta Snygg och går tillbaka till det snabbexpedierande jobbet.

hyresgästföreningen i västra Sverige är man kritisk till hur Boplats förmedlar lägenheter.
- Det har inte blivit som det var tänkt, säger Bibi Leykauff, pressombudsman på hyresgästföreningen. Ingen central plats där man kan hitta sin boplats.
- Man anmäler ju bara sitt intresse dit, sen får man kontakta bolagen själv.
Hyresgästföreningen var emot att bostadsförmedlingen togs bort i Göteborg.
- Spariver, säger Bibi Leykauff. Man såg möjligheten att bli av med det samtidigt som man lättade på kraven på kommunerna under den borgerliga regeringen.
- Man kunde ha haft förmedlingarna kvar ändå. Det finns inte många längre i landet. Och vi har bara tre kommunala hyresbolag, men en massa fastighetsägare i Göteborg.
Den tryggare överblicken över bostadsmarknaden försvann med förmedlingens avskaffande. Även om man som sökande kunde få stå i kö länge, i synnerhet för att bo centralt, menar Bibi Leykauff och påminner om att Hyresgästföreningen som riksorganisation kräver bostadsförmedlingarna tillbaka i hyresgästprogrammet som togs på senaste kongressen.
Även den socialdemokratiska kongressen bestämde senast att kommunerna måste ta tillbaka "överblicken över bostadsmarknaden."

"Framtidens bostäder?"

Men om det nu är så att man förut av någon anledning råkat i knipa och slarvat med hyran? Och har betalningsanmärkningar på sig! Då griper väl socialförvaltningen in och hjälper till och ordnar bostad?
Nja, så enkelt är det inte. På lägenhetsbyrån som inhyses under fastighetskontoret i Göteborg, berättar Anita Bengtsson, bostadssekreterare:
- Vi får ett uppdrag från socialtjänsten eller sjukvården. Det är endast de gångerna. Några kan ha hyresskulder, då tar socialtjänsten garantin och förvaltar kontraktet som förstahandshyresgäst.
- Men om man är utan bostad kan man inte automatiskt komma hit, då får man vända sig till Boplats Göteborg.

Även inom Mölndals socialförvaltning råder en liknande policy. Det ska till mycket starka skäl för att få ett andrahandsboende via soc.
- Vi har ett system som vi inte tycker är det bästa, säger Agneta Rehn, chef för missbruksvården på socialtjänsten i Mölndal.
- Vi går in och tecknar förstahandskontraktet, men för att få det ska man inte ha någon slags möjlighet att bli godkänd av bostadsbolagen. Och värden kan neka ändå.
Hon berättar att det är främst missbrukare detta gäller, men också ensamma mammor med barn som står utan andra möjligheter.
- 120 - 130 lägenheter har vi förstahandskontrakt på. Men den politiska nämnden måste också godkänna det. Fast värden kan som sagt neka ändå.

Och det går inte för en ungdom som vill flytta hemifrån att vända sig till soc. Även om det nyligen kom en dom i kammarrätten, som gällde en familj någonstans i Sverige, vilken hävdade att soc har skyldighet att ordna bostad i sådana sammanhang. Men det brukar vara svårt att hänvisa till prejudikatsdomar inom kommuner."Framtidens bostäder?"

Hur det blir med framtiden och våra bostäder får vi se om vi lever då. Till dess gäller det att ha tåga, tålamod och kanske kontakter - eller pengar? - om man vill ha en ny, eller bättre bostad.
Det går ju förstås att gå vägen om de privata bostadsbyråerna.
1200 kronor kostar det att anmäla intresse för en lägenhet hos Privata bostadsbyrån i Göteborg. 400 kronor för ett rum. Pengarna får man tillbaka om det inte blir något.
Men dessutom ställs kraven att man ska vara endera anställd, studerande eller ha företag.
Hos Ulla-Byrån är det omöjligt att få prata med något annat än en telefonsvarare, som förtäljer att "endast anmälan av lediga bostäder" tas emot och sedan hänvisas till Privata bostadsbyrån.
Båda är dock noga med att i meddelandena understryka att man har ringt " ...en seriös förmedling etablerat 1962"....respektive "etablerat 1955" och Ulla-Byrån lägger till "...vilket borgar för kvalité..."

Jag blir än mer fäst vid min egen lilla lya sedan jag botaniserat på bostadsmarknaden i dag. För i Mölndal är också bostadsförmedlingen nedlagd...

text och foto: LEIF WILEHAG

länk till boplats