Under Vattenfestivalen i Stockholm i höstas hände något som fick samtliga trossamfund att enas på ett näst intill rörande sätt. Det är få utställningar som väckt så stor uppmärksamhet som "Ecce homo", eller "Se människan" som det blir om man översätter latinet.
 
 

Den svenska kultureliten måste gnugga händerna av förtjusning för här har ju en av deras huvudteser nämligen den att betraktaren ska beröras gått i uppfyllelse på ett näst intill mirakulöst sätt. Ja, även de som inte sett utställningen har berörts. Säg vad mer kan man begära av konsten?
Det är ingen nyhet att religion och homosexualitet varit begrepp som långt ifrån ingått partnerskap med varandra. Svenska kyrkan har dock öppnat portarna något för en liberalare syn på homosexuella.
Men så kom Ecce homo och tydligare än så kunde nog inte landet delas in i lägren för eller emot. Att få se Jesus tillsammans med transvestiter och bögar var bara för mycket. "Låten alla komma till mig..." var som bortblåst.. Nu stundade den sista kampen för att upprätta Herren Jesus anseende. I alla fall om man får tro fanatikerna.

Hets mot folkgrupp
Kvinnopräster tedde sig som ett bagatellartat problem jämfört med att Jesus framställdes som homosexuell. Kvinnoprästmotståndarna fick istället fullt upp med att försvara, inte bara sin utan även Guds utvalde sons eventuella sexuella läggning. Den heliga manligheten var utsatt för ett attentat, och det till på köpet av en kvinnlig lesbisk fotograf. Följaktligen har utställningens upphovsman Elisabeth Olsson anmälts för hets mot folkgrupp. Mord- och bombhot har förekommit mot både kyrkor och personer på de platser där utställningen visats. Att vända den andra kinden till praktiseras inte. Motståndarna väjer inte ens för att begå brott i sin kamp.

Publikrekord
Ecce homo gör sakta men säkert sin Golgatavandring genom landet och har nu visats i Uppsala, Göteborg och Skara. Lund blir nästa anhalt och det blir med all sannolikhet publikrekord och fullsatt även där precis som det varit på de andra platserna. Tala om succé. Var det detta som behövdes för att få människor att vallfärda till Guds hus för en stunds stilla betraktelser. Var det något nytt som lockade dessa besökare? Och vad fann de i så fall? Vem vet, kanske en och annan till och med fann en tro.
Visst finns det både biskopar och präster som har högt i tak och vågar bryta ett traditionellt tänkande för nya intryck och som öppet välkomnar de homosexuella till sina församlingar. Men det stora flertalet är livrädda för allt vad förändringar heter. De vill leva kvar i ett patriarkat där deras makt och status inte ifrågasätts, allra minst av homosexuella. Likt kvinnorna ska de helst tiga i församlingen och inte synas eller höras utan helst vänta på att Gud ska höra bön och omvända dem.
Här har Svenska kyrkan och alla andra religiösa samfund ett moraliskt dilemma att brottas med. Samhället ska vara öppet för alla men vill vi och vågar vi Se människan?

text: INA LARSSON
13.1.1999