Museivärldens osynliga murar
Museer visar inte bara gamla prylar. De organisatoriska strukturerna verkar vara minst lika sega. Så när ett stort museiprojekt i Göteborg ska stå klart år 2001 kan man undra över dess framtida öde. Den stora utmaningen blir att sammansmälta två helt olika museikulturer. Ena delan består av Kunskapens hus, andra delen av Världskulturmuseet.
En generalorder har utgått att de båda delerna ska arbeta tillsammans för att berika varandras perspektiv. Men man kan undra hur det ska bli med den saken, efter att planeringsgrupperna träffats för första gången under senhösten. Företrädrana för de bägge museidelarna talade förbi varandra och en osynlig mur växte sig allt högre under mötet. Stefan Mangold från Kunskapens hus föreslog då att man skulle slå några hål i den konkreta mur som skiljer de bägge museerna åt.
Det låter sig nog göras. Men den osynliga muren blir nog svårare att tränga igenom.
Billig städhjälp
Det var ju en del som blev upprörda när historien om Gudrun Schymans inhyrda tonåring som städade kom i dagen. (Se även under temat om dubbelmoral) Själva måste vi dock erkänna att det var nära att vi ringde Gudrun för att få telefonnumret till tonåringen i fråga. Hon hade städat lägenheten varaje vecka för tusen spänn i månaden! Våra egna tonåringar är betydligt dyrare. Och tänk vad mycket tjat man hade sluppit.
Snickarglädje i Lund
IKEA:s grundare Ingvar Kamprad har skänkt 250 miljoner till Lunds universitet, som startar en utbildning i "demokratisk möbeldesign" för pengarna. De nya pengarna stärker naturligtvis den relativt lilla designutbildning som finns i Lund.
I Göteborg har designutbildningen på HDK just firat sitt 100-årsjubileum och prefekten Ove Thorsén har hört ett rykte att Kamprads donation först erbjöds just HDK. Men av någon anledning blev det inte så och några papper finns inte som stöd för detta. Kan det möjligen vara så att erbjudandet kom samtidigt som Ingvar Kamprads tidigare nazisympatier avslöjades?
Debattens höga visa
Universitetet i Göteborg har öppnat en prylbutik. Här kan man köpa slips med universitetets emblem, eller varför inte ett paraply mot det blöta göteborgsvädret. Allt med baktanken att skapa akademisk vikänsla. Den man inte får lov att skapa i ett intellektuellt debattklimat.
Den rännil till debatt som funnits i tidningen GU-Journalen har nu förpassats till en bakgård av universitetets hemsida. Vilket påminner om ett möte med rektorerna för högskolorna i västra Sverige för några år sedan. Frågan om gemensam akademisk debatt var på dagordningen och högskolornas informationsavdelningar fick i uppdrag att ordna med det. Tanken var att det skulle ske med hjälp av e-post. Men det hela dog ut i samma ögonblick som beslutet fattades.
Stormens öga
Och hur går debatten på universitetets hemsida då? Nyfikna som vi är går vi in och kollar titt som tätt. Vi konstaterar att debatten dog ut redan efter tre veckor. Eller har vi felbedömt situationen? Kanske är det som med satellitbilden av den hemska stormen över Centralamerika i höstas. Mitt i helvetet var det ett stilla solsken. Så debatten kanske förs på andra håll inom universitetet? Eller kan det vara så enkelt att debatten på nätet behöver tillföras energi?
Gratis bio
Filmfestivalen 1999 står inför dörren. En hedersstyrelse har bildats, delvis med tanken att den prestigeladdade skaran ska ge extra glans åt evenemanget. Några har inte tid att delta i de utåtriktade tillställningarna, men vill ändå ha gratis entre till filmerna. Själva har vi slutat köa för att köpa biljett till den prestigeladdade invigningsfilmen. Vi har nog inte tillräckligt höga presitgepoäng.
Sprakat
Ni minns väl Galenskaparnas satir på det engelska inflytande på det svenska språket: en använde bara vokalen "e", en annan använde "i" och en tredje "a". Som motvikt har intresset för språkvård vuxit. I radioprogrammet Språket ställs frågor som: kan man säga "minutrar"? Och vad är skillnaden mellan "eftersom" och "därför att"?
Språkexpert är göteborgsprofessorn Lars-Gunnar Andersson. Vill man fråga honom om något, kan man skriva till spraket@sr.se. Var det någon som frågade något om anglosaxismer?
Alba banar vägen för turismen
I nr 4/97 av Alba finns ett reportage om de nedlagda gruv- och stålindustrierna i tyska Ruhrområdet. Området börjar nu resa sig ur askan och satsar på kulturturismen. Det gamla industrisamhällets lämningar blir ju bara alltmer intressanta att skåda. Vad sägs om en tredagars charterresa för 615 Dmark (eller vad det nu blir omräknat till euro). Då ingår två nätter i en ombyggd maskinhall. Som en extra attraktion i år har gasklockan i Oberhausen engagerat den kände konstnären Christo. Han ska paketera 13.000 oljefat och bygga en 25 meter hög mur genom hela gasklockan. Invigningen är planerad till 30 april.
(Mer om utställningen på www.oberhausen.de)
Årtusendets sista suck
Visst är det kul med årtusendets sista år. Fantasin på redaktionerna får en skjuts framåt mot odödligheten. Göteborgs-Posten har startat en artikelserie på temat Årtusendets bästa... exempelvis bästa svenska fotbollsspelare. Alla födda på 1900-talet. Själva laddar vi för att göra årtusendets bästa Alba på Internet.