Med sikte på framtiden
 
 

Praktik och teori i lagom blandning. I Göteborg finns ett relativt nytt gymnasieprogram, initierat bl a av Chalmers tekniska högskola, där man kan läsa industriell design. Terese Waenerlund är en av eleverna där och hon tror att hon kommer att ha stor nytta av sin utbildning i framtiden.


Terese har många kreativa intressen och har alltid varit estetiskt lagd. När det var dags att välja till gymnasiet valde hon ändå den Naturvetenskapliga linjen på gymnasiet i Kungsbacka, där hon bor. Hon kände då att målandet kunde hon hålla på med på sin fritid och att hon genom att välja Natur fick en bra grund till sin utbildning. Det var först när hon följde med en kompis på Öppet Hus på Polhems bara några år gamla linje Industriell Design som hon insåg att det här fanns stora möjligheter att kombinera de båda.
Programmet, som ger Natur-Teknisk behörighet och kräver första året Naturvetenskaplig linje, är unik i sitt sätt att kombinera det teoretiska med det praktiska. Det krävs att man både har teknisk och estetisk talang.
Terese fick flytta till Göteborg i samband med att hon bytte gymnasium till Polhem. Liksom hon, kommer alla utifrån och detta gör att det blir bra stämning eftersom inte så många känner andra på skolan sedan innan.
Hon berättar att hon främst valde att börja här för att det verkade roligt, att det fanns stora valmöjligheter och att man här försöker göra det bästa möjliga för varje elev. Dessutom har skolan en mycket engagerad studierektor, Maj Trolle.
Meningen med linjen är att ge eleverna kunskaper så att de i framtiden skall kunna kombinera estetisk design med ett syfte för produkten som tillverkas.
-Processen är lång, säger Terese, det är många steg från idé till färdig produkt.

Design vs.konst
Själv skulle Terese vilja jobba med kreativa saker i framtiden; måla, fotografera, filma och göra musikvideor till exempel. Hon säger dock att det hon gör nu lär sig är det enda som man tjänar pengar på som hon faktiskt kan tänka sig att arbeta med.
Men som sagt, industriell design är så mycket mer än bara det estetiska. Själv var hon fullt medveten om detta innan hon började här. Som hon ser det är konst och design två vitt skilda saker.
- Konst har inget att göra med att ett föremål är praktiskt och behöver heller inte ha ett syfte, säger hon. Då ett konstföremål ger uttryck för en känsla skall designföremål lösa problem som finns. Det designade föremålet skall vara snyggt, praktiskt, passa in, vara anpassat till en målgrupp och ergonomiskt anpassningsbar och mycket, mycket mer. På programmet har de förutom de Natur-Tekniska ämnena sju ytterligare: psykologi, företagsekonomi, presentationsteknik, ergonomi, bild, modellbygge och design. Det sistnämnda innefattar sedan det flesta av de ovannämnda ämnena, det är ju så allomfattande.
Eleverna lär sig lösa problem genom att kombinera sin konstnärliga talang med sitt tekniska kunnande. De går inte miste om grunden, säger hon.
Men det finns ingen som går här som inte är kreativ. Själv skulle Terese aldrig kunna hålla på med något okreativt och det är stor skillnad på både linjen och eleverna från vad det var på Natur.
Genom sin linje lär sig Terese använda det hon lär sig, det är en av de bästa sakerna. Man lär sig inte bara för lärandets skull och man får se resultat och kan vara stolt över det man gjort, något Terese tycker är mycket positivt. Hon säger att alla häpnas över att de kan och ett måste för dem vid avslutat projekt är att de skall vara övertygade om att deras produkt är det bästa som finns på marknaden.

Att arbeta med projekt
Deras projektarbeten är mycket omfattande. De får i början av projektet en problemformulering och skall analysera produkten som skall tillverkas. Det finns många problem att lösa, allt ifrån utseende till ergonomi och budget för produkten. De får en krav specifikation och ju mer krav de utökar den med, desto bättre produkt får de sedan. När alla problem är lösta sedan varje produkt en omfattande faktainsamling, varje detalj har ju ett syfte, liksom varje färg och formen på det som designas. Sedan redovisar de detta i en rapport.
Deras nuvarande projekt, som pågår under 13 veckor, är att tillverka en möbel som skall rymma all tänkbar TV, musik- och video-utrustning. Dessutom skall den passa alla, oavsett vad de har för kombination av dessa saker. Den skall vara designad för framtiden, vara billig och sälja mycket. Om man så mycket som behöver böja sig ner eller sträcka på sig få de underkänt, berättar Terese att deras tekniklärare sagt.
Det verkar vara en mycket svår nöt att knäcka, och det är just det som Terese lär sig att göra. De får attackera problemet från alla vinklar. I tekniken jobbar de med vilken belastning hyllan skall klara av och i presentationstekniken övar de på att kunna göra en snygg presentation av sin produkt.

Att ställas inför nya problem
Terese berättar också om deras modellverkstad som alla elever som går programmet har tillgång till. Därinne får de bygga modeller av sina designer. Vad det gäller den "audiovisuella hyllan" skall den byggas i en skala på 1:5 och de har bra tillgång till att arbeta i de material de önskar. Oftast är det dock cellplast som får ligga som grund när de testar sina idéer i modellverkstaden.
I början av hösten fick de alla till exempel designa var sin väntkur som var tänkt att den skulle stå utanför skolan på Lindholmen. Eftersom de stora projekten tar lång tid har de ännu inte hunnit med så många, men innan den audiovisuella hyllan hade de som uppgift att designa en leksak.
De jobbar med väldigt olika saker eftersom de som industridesigners i framtiden kommer att ställas inför en rad vitt skilda problem. Deras kunskaper ger dem en bas som gör att de likväl som en leksak kan konstruera möbler eller lyktstolpar. Dessutom är det ju sällan så att man jobbar hela sin karriär med att tillverka en typ av produkt och därför kan man omöjligt kunna allt innan. Då gäller det att man har med sig alla de olika kunskaperna i bagaget.

Eftertraktade kunskaper
För tillfället är halva Tereses klass i Rom och studerar arkitekturen och även design där. Terese och resten som är kvar i Göteborg får åka nästa år istället. Hon berättar att hon tycker det är bra att deras linje tas på allvar. Det känns som om eleverna verkligen räknas och det märks att lärarna lägger ner kraft på att utbildningen skall vara gedigen. Nyligen var till exempel en professor i design och föreläste i klassen. Terese tycker att det får henne att känna sig viktig. Eleverna är ju trots allt designers redan nu, om än inte fullärda.

Att linjen startats just nu är ingen slump. Det var från Chalmers man kom till Polhem och bad dem starta linjen, så att det skulle finnas elever med grundläggande kunskaper inför den tekniska design-utbildningen på Chalmers.
Men Chalmers har fått konkurrens. Det finns ett stort sug på arbetsmarknaden efter elever med dessa kunskaper och Terese berättar att de får papper från skolor runt om i världen som uppmanar dem att söka till just deras skola. Hon tvivlar inte på att det finns stora möjligheter inom arbetet, framförallt eftersom de kommer just i rätt tid. Även HDK i Göteborg är intresserade och världen ligger öppen för dem.

Själv vet Terese som sagt ännu inte vad framtiden håller för henne. Men hon känner att hon gjorde ett bra val när hon bytte till Industriell Design, det är en sak som är klart.
Kanske blir hon konstnär istället, eller musikvideoregissör. Men en sak som är säker är att hon alltid kan bära med sig sina kunskaper härifrån vidare i livet. Vad hon än tar sig för inom konst eller design, så lär i alla fall inte tekniken stå i vägen för framgången.

Text: LINA GUSTAVSSON
00.03.15