Poeten Nils Ferlin var fattig och mager om benen. Rockstjärnan Mick Jagger är mager om benen men definitivt inte fattig. Kulturens villkor är varierande och just i spänningsfältet mellan olika kulturformer och andra samhälleliga fenomen ligger källan till kreativiteten. Som nu får allt störe politisk betydelse. Hur förhåller man sig till detta? Vi presenterar några exempel.

 


KRÖNIKA
CECILIA MALMSTRÖM
UTSIKT FRÅN EU-PARLAMENTET
Under det svenska ordförandeskapet i EU används kultur som ett sätt att marknadsföra Sverige. Under invigningen bjöds på traditionell svensk mat, men dessutom danser som visar upp det mångkulturella Sverige.
Extra

ULF CARMESUND
KULTUREN SKA BLI ETT LYFT FÖR MANCHESTER
Norra England är hårt drabbad av arbetslöshet. Men i industrialismens vagga Manchester är idag fler personer anställda inom kultursektorn än stålindustrin. Staden arbetar målmedvetet med stöd till kulturindustrin. Samtidigt vill man värna om kreativiteten.

Extra

PIA-MARI RÄIHÄ
PÅ STAPPLANDE BEN TILL EKONOMISK SJÄLVSTÄNDIGHET
På tio år har synen på kulturen ändrats radikalt, från ekonomins sjuka syster till en kraft som bidrar positivt till samhällsekonomin. Betydelsen blir inte mindre i övergången till kunskapssamhället. Finns några tecken på att kulturarbetet kan löna sig?

Extra

JOHAN ÖBERG
FINNS EN VÄSTSVENSK KULTURPOLITISK STRATEGI?
Från upplyst borgerlig bildningsidealism och konservativ arbetarrörelse i Göteborg till konservativ västsvensk bondekultur och fiskesamhällen med norskt påbrå. Kan kulturen bli en gemensam nämnare i det nya västsvenska länet? En granskning av regionens kulturpolitiska strategi.

Extra SOFIA ÅHRMAN
BEHÖVS FÖRETAGSSTÖD TILL KULTURUTÖVARE?
Kan kulturen stärka demokratin och samtidigt bli mer kommersiell? I Göteborg finns ett frö till skapandet av ett drivhus för hjälp till kulturutövare som vara verksamma på den kommersiella arenan.
Extra

SIRI REUTERSTRAND
FRÅN ROCKPARTY TILL MUSIKINDUSTRI
Hultsfred ligger onekligen steget före i den nya satsningen på kultur som arbetsmarknad. Runt festivalen har mängder av verksamheter vuxit fram.

Ur gamla nummer

Nr 7/97
STADEN SOM KREATIV RESURS
Nr 5/99
MÖTESPLATSER
Nr 5/00
KULTUREN ETT FRÖ TILL BIG BUSINESS?


SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
Debatt DAVID KARLSSON
DEMOKRATI PÅ NYA VÄGAR
Kanske måste man ha ägnat åratal av sena kvällar åt att slicka kuvert åt någon fattig organisation för att till fullo uppskatta e-postens välsignelser. Eller så måste man ha knackat dörr och delat ut flygblad för att förstå hur praktisk en webbplats kan vara. David Karlsson funderar över nätet och demokratin och inser att det är lättare att vara konsument än medborgare.
Recension PETER JOHANSSON
FRÄMLINGSRÄDSLA
Kallifatides senaste bok talar ur personliga minnen och erfarenheter av utanförskap. Vad som stannar kvar hos läsaren är dock en stark känsla av hopp och framtidstro - trots allt.
Recension

PETER JOHANSSON
FÖRSTÅELSE I BLIXTBELYSNING
Övergivenhet och gränsen för hur väl man kan lära känna en människa präglar Astrid Trotzigs nya undersökande roman. I centrum finns en försvunnen kvinna som beskrivs med hjälp av hennes anhörigas minnen.

Recension

LEIF WILEHAG
TÅBBS KOMPLEXA SKAPARE
Nu har Gunnel Ahlin , själv författarinna och änka efter Lars Ahlin skrivit en omfattande levnadsteckning av sin man. Recensenten ser dock vissa luckor i skildringen av en sammansatt personlighet.

Recension LEIF WILEHAG
LARS AHLINS KLASSISKA MANIFEST
I samband med den nyskrivna biografin om Lars Ahlin har Leif Wilehag läst om författarens debutroman. Det blev en njutningsfull läsning.

Recension

CHRISTER WIGERFELT
EN KÄNSLA BLIR ANALYSERAD
Intresset för historia har ökat under senare år. En vanlig förklaring till detta är att de snabba samhällsförändringarna får oss att längta tillbaka till tider med en kultur som vi lärt oss behärska. Nu har nostalgin själv blivit historiskt analyserad.

Recension

LEIF WILEHAG
TILLBAKABLICKANDE VEMOD
En stark känsla av kärlek och glädje präglar de enkla orden i Richard Jändels första diktsamling. Samtidigt råder ett slags utanförskap och melankoli.

Recension

CHRISTER WIGERFELT
TRE KONSTNÄRER I SAMMA FÖRPACKNING
Vad förenar kompositören Beethoven, författaren Tranströmer och pingisliraren Waldner? Niklas Schiöler anser sig ha svaret på den frågan i en essä.


VILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL?
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR
   

Guidos aforismer

GRÄSLIGT KOLIKT
Mjöl gör vegetarianer
till kadavergrobianer

UR FOTOBOKEN LÄTTRIMMAD VITTERLEK
SÄLJS BARA PÅ NÄTET
Köp den på Biologiks hemsida

alba avslöjar alba avslöjar

ALBA
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

NR 2
15 MARS 2001

Årgång 5

Nästa nummer
kommer
26 aprilVÄSTSVENSKA LÄNKAR!

Vad gör de västsvenska ledamöterna i riksdagen mellan två nummer av Alba?
Möt några av dem

>> här!


Under de fyra
första åren har Alba
givit ut 30 nummer med cirka 500 artiklar. Nu kan du söka i arkivet

>>här


Missa inte
bilagan

Kultur&Ekonomi