Från Rockparty till Musikindustri

 

 

Nu snackas det överallt om nysatsningar på kultur som arbetsmarknad. Det finns dock ett ställe där man redan kommit en bit på väg i den utvecklingen - Hultsfred.
Det började med en liten rockförening som ordnade spelningar. Sen blev det en rockfestival, sen blev det ett musikhus och nu en utbildning. Och var det slutar? Ja ­ vem vet?
Hultsfred har tänkt låta höra tala om sig i många sammanhang. Parallellt med utvecklingen i Hultsfred har den svenska musikbranschen långsamt förvandlats till den svenska musik- INDUSTRIN.

Hultsfred. Hade någon hört talas om den orten för tjugo år sedan så var det oftast på grund av Astrid Lingrens Emil. Annars var det troligaste att namnet inte väckte några som helst associationer. Men nu - nu är det annorlunda. Säg Hultsfred och alla med någon typ av intresse för rockmusik vet ungefär var det ligger - många har varit där eller önskar i alla fall att de hade varit det.
1981 bildade några entusiastiska grabbar en förening som kallades Rockparty. Efter att i några år med framgång ordnat spelningar så fixade de sin första utåtriktade festival 1986. Och resten är väl historia. Festivalen växte och växte. Numer är det inga problem att få de internationella stjärnorna att komma till lilla Hultsfred. De senaste åren har det var it fler än tusen svenska och utländska journalister på plats varje festival för att bevaka och rapportera till en intresserad omvärld.
I de fartvirvlar som skapats runt festivalen har en hel del annat intressant hänt. Hultsfred har mer och mer blivit ett varumärke som står för en seriös och framgångsrik musikindustri.
I oktober 1992 invigdes där ett musikhus kallat Metropol. Huset byggdes efter att föreningen Rockparty tröttnat på att hoppa runt mellan olika lokaler med sina verksamheter. Droppen var när föreningen anklagades för att ha förstört golvet i sporthallen Hagadal. Metropolhuset som ligger vid infarten till själva Hultsfred rymmer, förutom konsertlokalen, en restaurang och flera andra småföretag med mer eller mindre lös anknytning till föreningen och musikfixarverksamheten.
Ur detta hus har så sakteliga iden om Rock City vuxit fram. Tanken har varit att eftersom så många av marknadens aktörer möts i Hultsfred ändå under festivalen så vore det väl dumt att inte utnyttja detta nätverk.
Rock City är tänkt att bli en sorts centrum för Sveriges musik- och upplevelseindustri.
En viktig del i Rock City är den utbildning i "Music Management" som startats i samarbete med Högskolan i Kalmar. På liknande sätt planerar man även en utbildning kallad DMD (Digital Media Distribution).
En annan viktig del är det Industriella Utvecklings Centrum som bildats efter ett regeringsbeslut och som av flera skäl placerats i just Hultsfred. Tidigare fanns det flera IUC:er för traditionell verkstadsindustri, och ett utvecklingscentrum för upplevelseindustri kan ses som en viktig markering från beslutsfattar håll. IUC i Hultsfred skall arbeta dels för att stödja utvecklandet av små enskilda bolag och dels med mer övergripande frågor som rör hela branschen.
Hultsfred gör alltså sitt bästa för att bli den svenska musikindustrins flaggskepp och de ligger också väl framme i den utveckling mot en mer upplevelseinriktad arbetsmarknad som börjat ta form. De har onekligen ett försprång, men troligt är väl att de kommer att få konkurrens framöver. Många orter, däribland Göteborg, kommer att satsa hårt för att komma ikapp. De nyfunna intresset för kulturen som arbetsmarknad kan ibland verka lite märkligt för dem som slitit utan pengar inom kultursfären i många år. Och nu skall det plötsligt löna sig? Sanningen är väl att det alltid kommer att finnas kultur som det inte går att göra pengar på. Det ligger i sakens natur att det riktigt nyskapande och ifrågasättande inte omedelbart går att omsätta i pengar.
Så vi får väl hoppas att det fortfarande kommer att finnas kulturutövare med ideal och nya idéer blandade med de nya affärsmän som nu kliver in på arenan. Skräckscenariot är en kultur som enbart letar efter den största och därmed lönsammaste publiken. Men så blir det troligen inte. Håller vi bara debatten levande så ska nog den nya "industrin" istället skapa fler möjligheter till ett aktivt kulturutövande och inte enbart ge oss mer att konsumera. Framtiden verkar spännande!

Text: Siri Reuterstrand
2001.03.15

 
 
 
  Vill du veta mer om Hultsfred? Många länkar in hittar du via www.hultsfred.net