Faderskärlek
Den italienska läkaren Severino Antinori planerar att klona människor mot slutet av året. Det är barnlösa par som här ser en möjlighet att få barn med arvsanlag från enbart paret självt. Den hittills vanliga metoden med spermadonation innebär att hälften av arvsanlagen kommer från modern och resten från en utomstående man. Med kloning väljer man arvsanlag från antingen modern eller fadern, placerar det i ett befruktat ägg som därefter i sin tur placeras i modern. Av säkerhetsskäl kommer kloningarna att utföras i hemligt land. Tio par har valts ut för experimentet. I samtliga fall har paren valt att låta fadern donera sina arvsanlag. Varför, undrar vi? Äntligen ett sätt för männen att verkligen veta att ingen utomstående ärver deras surt förvärvade tillgångar, kanske? Äktenskapet var ju inte så effektivt som kontrollorgan har det visat sig. Ett fall för Ricky Lake?
 
Månadens kulturrådsträff - en riktig kulturkrock
Nog möttes olika kulturer när Kulturrådet, kulturens Rotaryklubb, träffades för månadens träff på Lagerhuset. Arrangörer till denna träff var Nätverkstan, kulturtidskrifterna Ord&Bild, Glänta och Paletten samt Förlagshuset och Medieverkstäderna. Här minglade den gamla högborgliga elitkulturen med utövare från det fria kulturlivet. Edda Manga gav ett kort anförande om döden och livsbejakande utifrån en berättelse om Cecilia Rodriguez, Malte Persson läste ett utkast ur ett utkast till en bok och Dan Fröbergs köksorkester gav en oförglömlig uppvisning i en tongivande kökskonsert. I verkstäderna rullade konstfilmer, Palettens galleri var öppet samt bar och happening fanns i Kulturverkstans lokaler och i Förlagshuset. En spännande kväll som förhoppningsvis ruskade om en och annan och visade på den kraft, energi och mångsidighet som kulturlivet i Göteborg har. Och, inte minst, förde in lite nytt blod i Kulturrådet, vilket kan tyckas som självklart, men - ja, bättre sent än aldrig.
Det osynliga nätverket
Vi råkade få syn på en anmälan till högskoleverket. Enligt vilken det finns ett osynligt men inflytelserikt nätverk vid Göteborgs universitet, med förgrening till Lunds universitet. Det kallas Idem i anmälan och betyder Ideologimaffian. Verksamheten ska ha pågått i 25 år och syftet är att bygga upp en auktoritär maktstruktur för att kunna kontrollera tjänstetillsättningar. Alba, som försöker bygga öppna nätverk, kan meddela att både anmälare och några av de anmälda har förekommit i tidningen.
Framsynt?
Alba har varit och lyssnat på Teknisk Framsyns seminarieserie om "Det framsynta Västsverige". Ett och annat intressant har onekligen sagts; företrädesvis av män till män. Exempelvis så var endast 25% av deltagarna i seminariet som handlade om tjänstesektorns framtid kvinnor. Ingen i panelen.
På ett av seminarierna var det dock glädjande nog 50-50. Både i panelen och i publiken. Vad det handlade om? Forntidens föda och framtidens mat...
Att det ska vara så svårt att komma loss från spisen.
Grabbarnas grabb? Eller kanske kvinnornas?
Apropå seminariet om tjänstesektorns framtid så skall ändå sägas att det fanns en man som påpekade och beklagade könsfördelningen. Han drog också en lans för både barn och kvinnor vid ett flertal tillfällen under aftonens debatt. Lite otippat tyckte vi. Det var nämligen Göran Johansson, göteborgssossarnas starke man. Han har inte direkt varit någon damernas riddare förr. Men kanske finns en liten feminist i oss alla.
Revolutionskalender på skiva
Efter franska revolutionen försökte man ändra på en hel del. Nya mätsystem och en ny kalender var några av påfunden. Metriska systemet fick ju hyfsat genomslag, men med kalendern gick det sämre. Nu försöker Jack Brothers slå ett slag för den genom att ge ut en musikalisk revolutionskalender. En cd i månaden ska det bli - och tre är redan klara. Prenumerera på www.jackbrothers.nu. Juste musik i brevlådan varje månad! Praktisk kulturpolitik för den som inte orkar läsa mer.