Lars Ahlins klassiska manifest


  Tåbb med manifestet  Lars Ahlin 
Tåbb med manifestet
- Historien om hur Tåbbs
livsstil växte fram -
Tidens förlag 1943

 
 

I debutromanen "Tåbb med manifestet" får vi möta en arbetslös norrlänning - Tobias Jansson - 19 år gammal, som ger sig ut på vägarna för att söka jobb.

Fostrad i socialdemokratiska klubben hemma på bruksorten Sulfafors och med studiecirkeln i socialism som rättesnöre, känner sig Tåbb styrkt av tron på kapitalismens förfall och det klasslösa samhällets kommande paradis - men allteftersom månaderna och åren går och den hårda fattigdomen och de svåra personliga prövningarna tär på honom - börjar han tvivla.

Tåbb möter en massa människor som får honom att omvärdera sin politiska åskådning. Dels upptäcker han att arbetarna inte bryr sig om en trasproletär - trots att de - enligt manifestet - skall hålla ihop. Dels märker han hur hårt fackföreningsfolk och de som redan har arbete brännmärker en "svartfoting" eller en som vill sälja arbetardikter för att få ihop några ören till mat.

När han sedan hamnar i ett 1-majtåg och börjar lyssna på allvar till orden i Internationalen: "Upp trälar uti alla stater...då hände något...han var inte lik de andra utan...han var resandegrabb och trasproletär. Internationalen blev plötsligt så problemfylld. Den stred så djärvt mot hans egen erfarenhet att han inte kunde sjunga med längre. Några ord klibbade fast hans läppar vid varandra:
...åt alla lycka bär...Vilken lögn! tänkte Tåbb."

Tåbb möter Anna i Rökstafors. Hon vill att han ska stanna och bli skogsarbetare. Men han har ingen erfarenhet av det, förklarar han för henne - och hon skänker honom kroppslig njutning men vägrar svara på hans brev sedan han gett sig iväg.

Han stjäl den tappade plånboken från en skrupelfri handelsresande i tyger - som har gett honom tillfälligt jobb till svältlön - och nu tär hans samvete på honom än mer.

Han kommer till Stålköping (förmodligen Sandviken), blir inhyst på ett ställe med kriminella och suputer. En av dem försöker locka honom till att göra inbrott. Men det är på Koppra - arbetarnas handelsbod. Tåbb förtvivlar, ger sig ut på vägarna igen.

Och se - nu kommer bokens förlösning - han möter en konstnär som han följer hem och står modell för. Konstnären är en djuptänkande livsfilosof som vill ta ur honom de illusoriska socialistidéerna.

Konstnären Staffan Hyrell pläderar bl a för kristendomen och - inte minst - Luthers insats. Även andra stora tänkare som den engelske författaren Shaw. Hyrell får Tåbb att inse att han aldrig trivts med socialismen - som inte räcker till som livsåskådning. "Människor hör inte hemma i matematikens värld utan i livets".

Tåbb hamnar i Stockholm och träffar Kajsa hemifrån Sulfafors. De inleder ett förhållande. Men hans sociala och ekonomiska tillvaro är fortfarande svår. Så mycket tvivel gnager i honom, och fast han älskar Kajsa så gör han slut med henne...

Följande citat sammanfattar romanens problemställning:
"Den socialistiska människan kan endast formas av det socialistiska samhället och vara en produkt av socialistiskt ekonomiskt liv. Inom nutida sociala och ekonomiska villkor kan man på sin höjd bli en radikal borgare, eller en som står på rätt sida i klasskampen. Men till vårt innersta känsloliv, till vår karaktär, till vårt kulturella medvetande sträcker sig ännu det borgerliga. Vi besväras av religiösa irritationer på grund av våra barndomsupplevelser. Vi får släpa med borgerliga hämningar och kapitalistiska driftsinfektioner."

"Tåbb..." är rent språkligt en underbar bok att läsa. Lars Ahlin skriver distinkt och kärnfullt och hittar de rätta metaforerna och synonymerna - ofta hämtade ur profant vardagsliv - men ändå på ett originellt sätt.

Lars Ahlins uppväxtår var hårda - men "Tåbb..." vittnar om att de inte var förgäves.


Text: Leif Wilehag
2001.03.15

 
 
 

  Leif Wilehags recension av den nya Lars Ahlin-biografin