Visste du?
 

att icke judar inte kan köpa eller arrendera mark i Israel.

att 160 palestinska barn sitter i israeliska fängelser som politiska fångar, enligt Adam Hanieh, coordinator of the Research and Advocacy unit of Defense for Children International.

att 98 palestinska barn har dödats av israeliska soldater under 2001. Av dessa deltog 16 i demonstrationer. Resten har på väg till skolan eller vänner, lekte eller gjorde annat som inte kan kopplas till demonstrationer mot Israel.

att annekteringen av östra delen av Jerusalem av nästan hela resten av världen, inklusive USA, anses vara illegal och alltså INTE bör ses som en del av Israel (se ex FN:s resolutioner 252 och 478 FN:s säkerhetsråds resolutioner 446, 452, 465, 471, 476 om illegala bosättningar).

att USA bidrar med 5 miljarder dollar i hjälp till Israel varje år, vilket är nästan 5 ggr så mycket som man ger till hela Afrika under samma tidsrymd. (Som nummer två på listan kommer fö Egypten. Stor del av hjälpen är knuten till köp av ex krigsmateriel från USA ­ d v s en indirekt sponsring av den egna krigsindustrin.)

att Israel rutinmässigt konfiskerar land och vägrar betala ut någon som helst kompensation till dem som drabbas.

att Israel brutit mot mängder av resolutioner som tagits i FN:s säkerhetsråd.

att dagens Israel ligger på den plats där hundratals nu utplånade palestinska byar legat och att israelerna har bytt ut nästan alla geografiska namn för att dölja spåren efter dessa bosättningar.

att Israel i decennier sänt mördare in i andra länder för att eliminera politiska motståndare. Ett problem som bl a tagits upp av FN:s säkerhetsråd.

att trots att Israels högsta domstol förbjudit det förekommer fortfarande tortyr vid förhör av palestinska fångar.

att palestinska flyktingar är en av de största flyktinggrupperna i världen. Enligt UNRWA uppgick de 2001 till 3,8 miljoner. Möjligen kan afghanerna i dagsläget vara fler ­ det är en fråga om hur man räknar.

att israeliska krigsplan attackerade amerikanska flottans skepp USS Liberty, på internationellt vatten, 8 juni 1967. 34 personer blev dödade och 171 sårade.

att de Israeliska bosättningarna på ockuperat område ökat med över 70% efter undertecknandet av Osloavtalet ­ helt i strid med vad som stipuleras där.

att fyra av Israels premiärministrar (Begin, Shamir, Rabin och Sharon) har deltagit antingen i bombattacker mot civila, massakrer på civila eller varit med och fördrivit civila från deras hembyar.

att i Sharons koalitionsregering ingår Molodet; partiet som i sitt program förespråkar förbud för palestinier att bo på ockuperade områden.

(Tack till Palestinagrupperna i Sverige för hjälp med faktakoll!)