Västsvenska riksdagsledamöter

Läs i Alba vad regionens
riksdagsledamöter har för sig

Göteborgs kommun

  Kia Andreasson (mp), plats 206
Jan Bergqvist (s), plats 198
Claes-Göran Brandin (s), plats 205
Carlström, Marianne (s), plats 199
Enochson, Annelie (kd), plats 202
Flyborg, Eva (fp), plats 207
Fridén, Lennart (m), plats 204
Heyman, Tom (m), plats 201
Hulterstrm, Sven (s), plats 200
Johannesson, Berit (v), plats 211
Landgren, Per (kd), plats 213
Lindblad, Gran (m), plats 209
Lönnroth, Johan (v), plats 203
Magnusson, Cecilia (m), plats 214
Olsson, Rolf (v), plats 212
Sidén, Anita (m), plats 210
Wittgren-Ahl, Siw (s), plats 208
 
  Hallands län
  Eriksson, Alf (s), plats 190
Graf, Carl Fredrik (m), plats 188
Gustafsson, Lars (kd), plats 197
Hjortzberg-Nordlund, Hans (m), plats 191
Hoff, Hans (s), plats 196
Karlsson, Kjell-Erik (v), plats 195
Kenneryd, Rolf (c), plats 186
Kollmats, Lennart (fp), plats 193
Lindstedt-Staaf, Ester (kd), plats 194
Sahlberg, Pär Axel (s), plats 187
Westerlund Panke, Majléne (s), plats 192
Wågö, Liselotte (m), plats 189
   
  Västra Götalands läns norra
  Andersson, Marianne (c), plats 230
Bohlin, Britt (s), plats 231
Feltzing, Barbro (mp), plats 234
Johnsson, Ingvar (s), plats 229
Jonsson, Elver (fp), plats 228
Leivik, Björn (m), plats 238
Nenes, Christina (s), plats 239
Nyström, Elizabeth (m), plats 236
Rizell, Fanny (kd), plats 232
Sandström, Stig (v), plats 233
Söderqvist, Nils-Erik (s), plats 235
Vänerlöv, Ingemar (kd), plats 237
   
  Västra Götalands läns södra
  Björkman, Lars (m), plats 242
Ekholm, Berndt (s), plats 241
Eldensjö, Kjell (kd), plats 244
Fransson, Sonja (s), plats 243
Kjörnsberg, Arne (s), plats 240
Ringqvist, Jonas (v), plats 245
   
  Västra Götalands läns västra
  Adolfsson, Berit (m), plats 225
Berglund Nilsson, Mona (s), plats 222
Bäckström, Lars (v), plats 218
Calner, Lisbet (s), plats 217
Carnerö, Åke (kd), plats 221
Johansson, Märta (s), plats 223
Lager, Per (mp), plats 224
Nilsson, Lennart (s), plats 215
Olsson, Kent (m), plats 220
René, Inger (m), plats 219
Runegrund, Rosita (kd), plats 226
Skårvik, Kenth (fp), plats 216
Torstensson, Åsa (c), plats 227
   
  Västra Götalands läns östra
  Ahlin, Urban (s), plats 252
Carlsson, Birgitta (c), plats 248
Einderson, Lars (m), plats 254
Green, Monica (s), plats 251
Gustafsson, Holger (kd), plats 249
Hagström, Ulla-Britt (kd), plats 253
Hjertén, Lars (m), plats 247
Nordström, Kjell (s), plats 246
Ohlsson, Carina (s), plats 255
Rosengren, Per (v), plats 250